Fra stigbøylen til atombomben

Vitenskapshistorie har alltid vært populær, spesielt for 40-50 år siden. "Vår tids tragedie er at teknikken styrer nesten alt og nesten ingen vet hva teknologi egentlig er", skal en amerikansk professor ha sagt.

Statens radiologiske-fysiske laboratorium på Ullern i 1962.
Foto: Aaserud, Ivar / SCANPIX

Den teknologiske utviklingen har sjelden sitt opphav i behovet, men teknikken har alltid hatt stor betydning for hva som skjer i samfunnet - det er mer en åndskraft av samme art som de store religionene. Stahet er en viktig egenskap i arbeidet med oppfinnelser.

Selv om behov sjelden har styrt oppfinnelser; store originale oppfinnelser slo an fordi de var nye - ikke først og fremst nyttige. Likevel har en del oppfinnelser hatt særdeles stor betydning for samfunnsutvikling, her kan nevnes salen og stigbøylen. Disse gjorde rytteren i stand til å sitte godt fast i salen og heller konsentrere seg om krigføringen - uten å bruke krefter på å unngå å falle av hesten.

Nye ploger og økser gjorde det mulig å dyrke mer mark. Den teknologiske utvikling i Europa foregikk trinnvis.

Forurensning, utvikling på det militære området gjør at vi ønsker å forstå bedre hva som foregår. Vi ser nå på teknologien som et sterkt virkemiddel som kan ha både gunstige og farlige virkninger.

Økningen av den gjennomsnittlige levealder de siste 150 årene skyldes først og fremst teknologien, ikke medisinen.

Hør Per Torbo vandre gjennom teknologihistorien sammen med forskningssjef Helmer Dahl mandag 26. november kl. 06.00 med reprise torsdag 29. november kl. 15.00.