Forhistorisk vær

Én meteorolog, én naturviter og én arkeolog klatrer opp på en liten kolle på Rennesøy, midt ute i Boknafjorden. Der skal de snakke om været, - i steinalderen.

Boknafjorden fra lufta
Foto: wiki

Det er ikke mange museer som har sin egen meteorolog, men det har Arkeologisk museum i Stavanger. Marianne Nitter har doktorgrad i forhistorisk vær, og hun forteller at det var en endring på mindre enn 1 grad i jordaksens vinkel i banen rundt solen som førte til at sommertemperaturene begynte å stige kraftig for ca 20 tusen år siden.

Iskapper

I 125 000 år hadde det ligget minst to store iskapper over Nord-Europa og Skandinavia pluss en enda større isbre over hele Nord-Amerika. Oppvarmingen var ikke global, men skjedde kun på høye breddegrader nord og sør på jordkloden. Klimaendringene vi står overfor i morderne tid er globale og slår særlig ut om vinteren.

De første

I MUSEUM diskuterer væreksperten med sine kollegaer fra Arkeologisk museum, naturviter Lisbeth Prøsch-Danielsen og arkeolog Mari Høgestøl om hvordan været har forandret seg og påvirket levevilkårene for de første menneskene som slo seg ned langs Rogaland-kysten.


For 15 tusen år siden kalvet den ”norske” isbreen i norskerenna, men ennå lå hele Nordsjøfastlandet tørt, som en tundra med sjøer og elver .

Norskerenna

Frø fra dette området spredte seg til norskekysten før menneskene, og da de første bosetterne kom over den tre kilometer brede ”norskerennefjorden” var det soleier, gress og vierkratt i strandsonen der de laget sine boplasser på Galta.
I MUSEUM forteller ”steinalderens klimapanel” om de voldsomme klimaendringene som har preget menneskenes liv i Skandinavia.

Halve Nord-Europa sank i havet og strandsonen langs norskekysten beveget seg mer enn 20 meter opp og ned.

Smelting

Da også isen over Nord-Amerika smeltet, ca 6 tusen år før Kristus, steg havet på Rogalandskysten så mye som 2 meter pr 100 år i en periode på 1500 år. Det er store, synlige forandringer fra generasjon til generasjon. I MUSEUM fortelles også historien om tsunamien som skyllet inn over Rennesøy og Norges første pionerbosetning 9.800 år før nåtid.

Spennende hitorie får du i Museum på NRK P2, lørdag kl.16.03 og søndag kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.