Færder fyr og gruvearbeider Hugaas

Programskaperne tok med seg mikrofonen rundt i hele Norge, og et av stoppene var Færder fyr ytterst i Oslofjorden og gruvesamfunnet Sulitjelma i Fauske.

 

Færder fyr
Foto: Erik Thorberg / Scanpix

Besøk på Færder fyr: Fra bekfakler og bål til moderne radiofyr

Færder fyr ligger på øygruppa Tristein ytterst i Oslofjorden, i Tjøme kommune i Vestfold. Reporter Jon Dugstad dro dit 1941 og fikk en omvisning av fyrvokter Holmen. Han forteller om daglige gjøremål og hvordan livet artet seg på fyret den gang. Fru Holmen forklarer hvordan det var å være husmor med ansvar for hage og husholdning. De hadde en gris, og høner hadde vært forsøkt, men både tuppene og huset fløy på sjøen. Det bodde i alt elleve mennesker der den gangen, Færder var et ordentlig familiefyr. Vi kan også høre kontorsjef Fridtjof Hasund i Fyr- og merkevesenet i anledning Fyrdirektoratets 100–årsjubileum i 1941.

 Hør kutt fra programmet: Færder fyr

 

Et døgn med gruvearbeider Ingvald Hugaas

Gruvearbeider
Foto: Storløkken, Aage / Scanpix

 

Nå skal vi ta turen opp til Sulitjelma og få et innblikk i livet til gruvearbeider Ingvald Hugaas. Han har jobbet i gruven siden 1933 og mottatt medalje for lang og tro tjeneste. Han har vært med på store endringer både når det gjelder arbeidstid og arbeidsforhold og er en ivrig fagforeningsmann. Har vært kasserer i fagforeningen i nesten 30 år. Han forteller også om klasseskillet som var mellom funksjonærer og gruvearbeidere.

Asbjørn Larsen har fulgt ham gjennom et døgn med både arbeid og hvile. Programmet ble sendt i 1970.

Hør kutt fra programmet:   Gruvearbeider Ingvald Hugaas