20 år siden Exxon Valdez

24. mars er det 20 år siden den største oljeulykken i USAs historie.

Exxon Valdez
Foto: Rob Stapleton / AP

Noen måneder etter katastrofen lagde Studio Nord denne dokumentaren fra Valdez:

Se video: Det vil skje igjen

24. mars 1989 gikk det amerikanske tankskipet Exxon Valdez på grunn i Prince William Sound ca. 4 mil utenfor oljehavnen Valdez i Alaska. Over 33 000 tonn råolje lekket ut i sundet og sterk vind og høy sjø gjorde at oljen raskt spredte seg over store og økologisk sårbare områder.

To år etter Exxon Valdez gikk på grunn og forårsaket en av verdens største oljekatastrofer, begynte livet å vende tilbake til det normale.
Studio Nord fra 1991 ser på ettervirkningene etter grunnstøtingen i 1989.

Se video: Studio Nord

Oljeskadet sjøfugl etter Exxon Valdez-ulykken
Foto: JACK SMITH/Associated Press / ap

Til tross for store anstrengelser for å begrense katastrofen døde over 250 000 sjøfugl av oljeskader og de miljømessige og økonomiske konsekvensene av forliset var merkbare i området i mange år etter forliset.

Ti år etter at supertankeren "Exxon Valdez" gikk på grunn lagde Dagsrevyen denne reportasjen. Oljeselskapet betalte flere milliarder kroner for opprydningsarbeidet, men fortsatt er miljøet sterkt preget av katastrofen.

Se video: Alaska: 10 år siden Exxon Valdez-forliset

Exxon Valdez tømmes for olje
Foto: Rob Stapleton / AP

Oljekatastrofen ble fulgt av flere rettssaker, og våren 1991 ble det inngått forlik der Exxon Corp. betalte 1,1 milliarder dollar i erstatning. Den største erstatning som noen sinne har blitt utbetalt etter en miljøkatastrofe.