En dikter fra Stratford 4:8

Shakespeares sonetter er sett på som noe av det ypperste innen kjærlighetsdiktning. Men hvem var den vakre ynglingen og den mørke kvinnen?

Førsteutgave av Shakespeares skuespill
Foto: SANG TAN / AP

Sonetten er en diktform som i William Shakespeares tilfelle består av 14 linjer delt opp i fire vers med tre vers på fire linjer og et vers på to linjer til slutt. En av de mest berømte er sonette nr. 18.

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:

Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course untrimm'd;

But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st,
Nor shall death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st;

So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

Vakre ord om kjærlighet og evighet som står i sterk kontrast til den barske virkeligheten William Shakespeare og hans samtidige levde i. Richard Herrmann tar i denne episoden for seg voldelige skuespill og yndige dikt i skjønn forening.