En dikter fra Stratford 2:8

Richard Herrmann fortsetter sin serie om William Shakespeare. Søndag kan du få høre om et meget berømt smedeskrift.

William Shakespeare
Foto: AP

Om personen William Shakespeare vet man veldig lite. Men mange av hans samtidige folk og begivenheter er godt dokumentert. Richard Herrmann forteller i dagens Herrmann på søndag om livet på Shakespeares tid. Lytterne presenteres for den uovervinnelige spanske armada og den historiske årsaken til at engelske gentlemen lar sin dame spasere innerst mot husveggen når de promenerer.

I 1592 ble "A Groatsworth of Wit" publisert. I skriftet går dikteren Robert Greene til angrep på William Shakespeare og anklager ham for å være en simpel skuespiller som slett ikke har greie på hvordan dramatikk skal skrives.

"Yes, trust them not, for there is an upstart crow, beautified with our feathers, that, with his Tygers heart wrapt in a Players hide, supposes he is as well able to bumbast out a blanke verse as the best of you; and being an absolute Johannes Factotum, is in his owne conceit the onely Shake-scene in a countrie."

Dette utdraget fra "A Groatsworth of Wit" er et av de få sikre biografiske holdepunkt vi har om William Shakespeare. Boktrykkeren rykket senere ut og tok avstand fra sin egen utgivelse, noe som kan tyde på at Shakespeare hadde opparbeidet seg en viss posisjon.