Problematiske Pluto

18. februar 1930 ble Pluto oppdaget av den amerikanske astronomen Clyde William Tombaugh ved Lowell-observatoriet i Arizona.

Pluto-oppdager Clyde Tombaugh
Foto: Dale Wittner / Scanpix/AP

Det som tidligere var den minste planeten i vårt solsystem ble oppdaget ved en tilfeldighet. Beregninger basert på bevegelsene til Uranus og Neptun, viste at det måtte være en planet utenfor Neptun.

Planetene i solsystemet vårt: Pluto.
Intervju med Terje Bjerkås, leder i Trondheim Astronomiske Forening fra 30. november 2003.

Hør: Planetene: Pluto

Feilberegning

Beregningene viste seg senere å være feil, men uvitende om dette foretok den amerikanske astronomen Clyde W. Tombaugh en omfattende undersøkelse av himmelen som likevel avslørte det himmellegemet som ble Pluto.

Størrelsen teller...

Astronomene trodde først at Pluto måtte være omtrent like stor som Mars. Senere og bedre observasjoner viste at den var svært mye mindre enn antatt og på 1990-tallet fant man også flere andre himmellegemer på samme størrelse og i samme bane som Pluto.

Planet?

Enkelte astronomer begynte derfor å stille spørsmål ved om det var riktig å regne Pluto som en planet eller om den heller burde omkategoriseres til for eksempel astroide. (Noe tilsvarende hadde skjedd på 1800-tallet da Ceres,Pallas, Juno og Vesta ble nedgradert fra planeter til asteroider og planetoider.)

Pluto nedgradert

Er planeten Pluto fortsatt en planet? Det var et av de store spørsmålene på den store internasjonale astronomikonferansen i Praha i 1986. Oddbjørn Engvold, generalsekretær i den internasjonale astronomiske union forteller i Verdt å vite fra 22. august om forslaget som endte med at Pluto ble kjøvet ut av det gode selskap som planet.

Hør: Verdt å vite