NRK Meny
Normal

Digital radiolytting øker

Den digitale radiolyttingen har økt med tre prosentpoeng siden siste kvartal i fjor. 34 prosent hører nå radio digitalt.

Digital lytting på radio 1. kvartal 2013
Foto: NRK

For første gang har TNS Gallup målt hvordan digital radiolytting fordeler seg på de ulike plattformene. Drøye millionen sier de lytter digitalt til radio i første kvartal i 2013. Det trengs en halv millionen til for å innfri kravet som utløser slukking i 2017.

Les mer: Full gass for digitalradioen

Det er TNS Gallup som har gjort en ny måling av hvor mange som lytter digitalt. Som kjent er det satt et krav om at minst 50 prosent skal lytte digitalt for at FM-slukkingen skal skje i 2017 og ikke i 2019.

For NRK betyr to ekstra år med dobbeldistribusjon store utgifter.

Den første målingen TNS Gallup gjorde for fjerde kvartal 2012 viste at 31 prosent lyttet til radio digitalt. Da er lyttingen på alle digitale plattformer slått sammen.

Bare ni prosent DAB i bil
Tallene for første kvartal 2013 viser en økning fra 31 til 34 prosent digital lytting. I årets undersøkelse er det også sett på hvilke digitale plattformer radiolytterne benytter.

34 prosent betyr at drøye millionen hørte radio digitalt på nyåret 2013. Av disse oppgir 28 prosent at de hører radio digitalt via en DAB-radio i hjemmet og ni prosent via DAB i bil.

21 prosent hører radio digitalt via et tv-apparat, 17 prosent via PC/Mac, 9 prosent via mobil og 17 prosent benytter andre digitale plattformer.

Daglig leder Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge er fornøyd med utviklingen.

- Det er gledelig å se at andelen som lytter digitalt øker. Dette gir oss trygghet om at vi er i rute, sier han i en pressemelding.

Må opp ytterligere 16 prosent
Ytterligere 16 prosent må den digitale lyttingen øke fram til 2015 skal måltallet som Stortinget har satt for å slukke FM-senderne i 2017.

Her er det som kjent satt krav både om dekning, digital merverdi, gode løsninger i bil og at minst halvparten av radiolytterne må lytte daglig, helt eller delvis, til en digital plattform i 2015.

Innfrir kravene
Det foregår nå en rekke aktiviteter for å innfri kravene. På norske fjelltopper foregår det nå en massiv utbygging av DAB-nettet, NRK planlegger to nye radiokanaler for å gi digital merverdi, DAB-radioene er i ferd med å komme i bilene og lyttertallene øker.

Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge er glad for bredden i folks digitale radiolytting.

- TNS Gallup-undersøkelsen viser at folk finner fram til radiotilbudet på mange ulike måter. Det i seg selv er en styrke for radioen. Vi ser også at «kringkasting» av radiotilbudet fortsatt er ryggraden i folks bruk av radioen, sier Torvmark.

Vil gråte offentlig
Å komme i havn og få avgjort i 2015 at radiodistribusjonen fra 2017 blir kun digital er en veldig viktig oppgave for NRK, uttrykte kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen da han besøkte Tyholt tirsdag.

- Det kan koste oss opptil 300 000 hver dag å fortsette dobbeldistribusjonen etter 2017. De pengene trenger vi til så mange andre oppgaver. Jeg skal gråte offentlig hvis vi ikke i 2015 har klart å innfri kravene som er satt og vi får slukke i 2017, sa Eriksen.