Normal

Dette er DAB digitalradio

Det gis nå full gass for utbyggingen av det norske digitalradionettet. I løpet av 2013 vil over 90 prosent av landets befolkning kunne høre digitalradio.

DAB i bil

En DAB-radio i bilen gir deg et bredt radiotilbud.

Foto: NRK

Digital radio kan du høre på flere måter. Som nettradio på PC, mobiltelefon, nettbrett eller annen bærbar enhet som nettbrett og lignende, via en tv og satellitt, kabel eller bakkenettmottak eller via en DAB-radio.

Les mer: Alt om det digitale radiotilbudet

DAB betyr Digital Audio Broadcasting (DAB), eller på godt norsk: Digital lydkringkasting.

Ved analog FM-formidling av radioprogram blir lydsignalene ledsaget av en viss mengde støy etter hvor langt bølgene formidles. I tillegg gir naturen forstyrrelser og støy på grunn av refleksjoner i terrenget.

Les mer: Full fart for digitalradioen

Ved digital overføring er faren for støy nesten borte. All digital lyd består av en datastrøm med tallene 0 og 1 som er de to eneste signalene en datamaskin forstår. Fordi det kun er 0-er og 1-tall som overføres, er det sjelden problemer for en mottaker å skille mellom de to forskjellige signalene som kommer fra en sender.

Dette innebærer at vi kan sende et langt svakere signal digitalt enn det vi er nødt til ved analog overføring. Samtidig vil det ikke bli mer støy på et lydprogram når vi redigerer, kopierer, lagrer og videresender digitale signaler. Kort fortalt; 0 vil alltid være 0, mens 1 vil alltid være 1, og det skal være et svært dårlig signal om en mottaker skal forveksle 0 med 1.

Med andre ord er vi sikret at lyden høres like rent nesten uansett hvor svakt senderen kommer inn på radioen. De digitale signalene er altså mindre utsatt for forvrengning og forstyrrelser enn analoge signaler og kan sendes over lange strekninger uten at lydkvaliteten reduseres.

Karli Jaans fra firmaet Normast

I 2013 vil det bli satt opp rundt 700 DAB-sendere på norske fjelltopper. P1 skal 99,5 prosent kunne høre digitalt.

Foto: Normast

En frekvens over hele landet

Hvis man flytter seg fra et sted til et annet her i landet, vil radiokanalene ligge på forskjellige steder på FM-båndet som går fra 87,5 til 108 MHz.

Årsaken til dette er at senderne ikke skal kollidere slik at radiosignalene forstyrrer hverandre i gråsonen mellom to eller flere sendere. Med DAB vil ikke signalene forstyrre, men derimot forsterke hverandre. Det betyr at vi kan la en kanal ligge på den samme frekvensen over hele landet, fra Lindesnes til Nordkapp.

DAB-dekning i Norge

Bedre frekvensutnyttelse

Vi har tidligere nevnt at det ikke finnes frekvenser for flere analoge radio- og TV-kanaler. Den store svakheten med FM-båndet er nettopp at det er overbefolket. Det er dette som fører til den lydkrigen vi merker enkelte steder hvor senderne konkurrerer om å gi signaler til radiomottakerne. I det analoge radiouniverset har altså økt valgfrihet i form av flere kanaler betydd dårligere lydkvalitet.

En stor fordel med digitale signaler er muligheten til å pakke signalene sammen - komprimere data, som det kalles. Målet med dette er å redusere behovet for lagringsplass eller overføringskapasitet uten at informasjonen går tapt.

Vi kan ta bort nesten 80 prosent av lydbildet uten at det blir merkbart dårligere lyd. Med en slik teknologi kan vi sende en rekke digitale kanaler på det frekvensområdet hvor det tidligere bare var plass til én analog kanal.

Det åpner naturligvis for en lang rekke nye radioprogrammer og -kanaler. Med plass til flere kanaler, kan kringkasterne også ta skrittet fra få generelle kanaler til mange spesialdesignede kanaler.

  • NRK Alltid Nyheter (Hyppige nyhetsoppdateringer - BBC kveld/natt)
  • NRK Klassisk (Klassisk musikk døgnet rundt)
  • NRK Folkemusikk (fra NRKs unike folkemusikkarkiv)
  • NRK P1+ ((En aktuell radiokanal for de som har levd en stund))
  • NRK Sámi Radio (Tilbud for samisktalende)
  • NRK Sport (Levende og arkivsport, engelsk fotball)
  • NRK Jazz (Jazz døgnet rundt)
  • NRK Super (Barnetilbud)
  • NRK mP3 (Musikk for de yngre)
  • NRK P13 (Rockekanal på lufta fra 28014)

DAB-utbygging fylke for fylke

FYLKE - utbygd

  DATO

 

AUST-­‐AGDER

30.06.12

ØSTFOLD

30.09.12

AKERSHUS

31.12.12

OSLO

31.12.12

VESTFOLD

31.12.12

OPPLAND

31.03.13

MØRE OG R DAL

31.03.13

TELEMARK

31.03.13

NORD-­‐TRØNDELAG

31.03.13

SØR-­‐TRØNDELAG

30.09.13

HORDALAND

30.06.13

TROMS

30.09.13

BUSKERUD

30.06.13

VEST-­‐AGDER

30.09.13

SOGN OG FJ.ANE

31.12.13

FINNMARK

31.12.13

HEDMARK

31.12.13

NORDLAND

31.12.13

ROGALAND

31.10.13