Tidligmusikkfestivalen i Regensburg

Regensburg er Tysklands eneste storby som kom gjennom 2. verdenskrig praktisk talt uten skader. Byens mange historiske bygninger er åsted for Tysklands viktigste tidligmusikkfestival.

Regensburg

Regensburg

Foto: Halfdan Bleken

Steineren Brücke Regensburg

Steinernen Brücke

Foto: Halfdan Bleken

Regensburg er en av Tysklands ytterst få intakte gamlebyer der den ligger ved bredden av Donau 2700 kilometer fra elvens utløp i Svartehavet. Regensburgs stolthet er den 300 meter lange Steinbroen som krysser elven og som sto ferdig i 1346, 3 år før Svartedauen brøt ut. Broen gjorde Regensburg til et trafikknutepunkt og handelssentrum i Sydtyskland og sikret byen en sentral plassering og rikdom.

Det tapte Tyskland

Hvert år i pinsen finner Tage Alter Musik Regenburg sted med 14 konserter og en utstilling av gamle instrumenter. Særlig byens mange vakre kirker utnyttes av festivalen, og tyskerne valfarter for å høre musikk, og til byen som viser hva Tyskland var for bare et par generasjoner siden.

Oppdagerfestival

Jana Semerádová

Jana Semerádová

- Vår festival regnes som en oppdagerfestival, sier festivalsjef Stephan Schmid som var med å stifte festivalen i 1984. En av oppdagelsene dette året var det tjekkiske barokkorkesteret Collegium Marianum som fremførte nyoppdaget musikk fra 1700-tallets Praha. Ensemblets leder er barokkfløytisten Jana Semrádová.

Musikkantikk 15. juni kl. 16.03, 16. juni kl. 20.30. P2