Danmarks Oldtid

Bli med påvandring rundt i Danmarks Oldtid på Nationalmuseet i København sammen med en av Danmarks mest kjente arkeologer, Lars Jørgensen.

Underlige bilder hentet fra Svartehavet og begravd ved Limfjorden for to tusen år siden.
Foto: Øyvind Arntsen / NRK

-I de første hundreårene av vår tidsregning får vi en hel ”pakke” av påvirkning fra Romerriket, sier seniorforsker Lars Jørgensen. På Nationalmuseet i København viser han fram hvordan kimbrerne, som ifølge den romerske historiker Tacitus, levde på Jylland, var sterkt påvirket av både keltisk og trakisk religion og kunst.

Fantastisk bildeverden

Gundestrupkjelen fra Himmerland.

Gundestrupkjelen fra Himmerland.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

– Kimbrerne reiste på krigstokter til Sentral-Europa og tok med seg hjem praktfulle gjenstander som krigsbytte, sier Jørgensen. I Museum forteller han om Dejbjergvognen, en prosesjonsvogn rikt utsmykket med keltiske bronsehoder og beslag som var i bruk på Jylland for to tusen år siden. Den 10 kilo tunge offekjelen av sølv som ble funnet ved Gundestrup øst for Limfjorden viser en fantastisk, mytologisk bildeverden som er hentet fra områdene rundt Svartehavet.

Romerske forbilder

En mengde, små brosehoder og ornamenterte beslag pryder prosesjonsvognen fra Dejbjerg.

En mengde, små brosehoder og ornamenterte beslag pryder prosesjonsvognen fra Dejbjerg.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Elefanter, bjørner og løver med og uten vinger kjemper med menneskene på en måte vi ikke lenger forstår. – Men det vi kan forstå, sier Jørgensen, er at mange av gudene i vårt nordiske ”Pantheon” har romerske forbilder. Freja er inspirert av Venus, Tyr av de romerske krigsguder, mens Odin antakelig går enda lenger tilbake i tid, med sine sjamanistiske evner, sier Jørgensen.

Nytt forskningsprosjekt

Seniorforsker Lars Jørgensen ved Nationalmuseet i København foran Dejbjergvognen.

Seniorforsker Lars Jørgensen ved Nationalmuseet i København foran Dejbjergvognen.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

I et stort forskningsprosjekt, som nettopp har fått mer enn 11 millioner danske kroner fra A.P. Møller stiftelsen, skal Jørgensen lede et forskningsprosjekt over fem år som skal ta for seg kultbygninger, offeranlegg og rituelle handlinger som kan spores i det arkeologiske materialet fra de store jernaldergårdene på Tissø og Gudme. Målet er å få mer kunnskap om førkristne ritualer og hvordan Nordens folk utøvde sin religion i det første årtusen etter Kristus.

Bli bedre kjent med Danmarks oldtid i Museum, NRK P2, lørdag 29/1 kl. 16.03 og søndag 30/1 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.