CD'en er noe annet

CD’en A migrant in the new inneholder musikk av fem norske samtidskomponister, stykker som alle har fått en durabelig omgang i studio, etter at komponistene leverte dem fra seg.

Slagverker- og produsent-duo Kjell Tore Innervik og Mats Claesson

Slagverker- og produsent-duoen Kjell Tore Innervik og Mats Claesson har tatt seg store friheter med musikken, på en ny CD.

Foto: Bodil Maroni Jensen

-Vi har prøvet å forholde oss til at nå har vi noe som egentlig ble spilt på en konsert, og så skal vi overføre det til en cd-produksjon.

Sier Mats Claesson, 1. amanuensis i musikkteknologi på Norges Musikkhøgskole. Han har vært tekniker, produsent, bearbeider, oversetter og tilrettelegger, for musikken funket ikke, når den skulle over på CD.

-Vi har endret klangen, kortet ned voldsomt, og tatt oss veldig store friheter.

En utvandrer i det nye

Utøveren på CD’en, slagverkeren Kjell Tore Innervik, er en av de fremste i faget, her hjemme. Og det mangfoldige instrumentariet hans er en utfordring for CD-mediet, sier Mats Claesson.

Slagverkeren Kjell Tore Innervik

-Jeg ønsker at det er utøveren som skal farge musikken, sier slagverkeren Kjell Tore Innervik.

Foto: Lavasir Nordrum

-Vi ser jo ikke utøveren. Kjell Tore Innervik har en skog av interessante instrumenter, som det er morsomt å bare se på. Man trenger ikke høre dem, man kan bare se. En stor, fantastisk visuell opplevelse som forsvinner på en cd-produksjon. Det har vi prøvet å forholde oss til. Hvordan skal vi gjøre dette interessant - å bare lytte til?

Utøveren i sentrum

Slagverksinstrumentene til Kjell Tore Innervik

Noen av instrumentene til Kjell Tore Innervik

-Det er min rolle som musiker, å sette en flavour på musikken, finne ut hva jeg synes låter interessant, hva jeg synes er kult, for eksempel. Finne frem til noe jeg virkelig står inne for, som gjør at dette er en fortolkning gjort av Kjell Tore Innervik. Så kan noen andre gjøre noe annet.

Slår den frimodige utøveren fast.

Hva med komponisten?

Komponisten David Bratlie

Komponisten David Bratlie

Foto: Bodil Maroni Jensen

-Jeg var vel som kanskje de fleste vil være i en sånn situasjon, litt skeptisk, fordi man gjerne vil ha kontroll på sitt materiale. Komponister har jo et eierforhold til sitt materiale.

Sier David Bratlie, som har fått endret stykket sitt radikalt, i CD-versjonen. Likevel ser han fordeler med flerfaglighet rundt en CD-produksjon.

-Hvis man klarer å få en kultur på det, og finne sine roller, hvor komponisten får lov til å være komponist, men likevel får innsiktfull coaching underveis, så tror jeg det kan være positivt for mange.

Bak komponistens rygg


I dette tilfellet, hvor produsent og utøver har tatt seg store friheter med musikken, uten at komponistene fikk være med på bearbeidsingsprosessen, har komponistene likevel godtatt ”de nye stykkene” sine. Det har blant annet sammenheng med hele endringen av komponistrollen, sier Peter Tornquist:

Peter Tornquist

Komponisten Peter Tornquist

Foto: Bodil Maroni Jensen

-Komponistrollen er utvidet. Vi komponister er ikke lenger bare elfenbenstårn-tenkere, som sitter og skriver våre essays i toner. Vi jobber på gulvet, med utøverne, vi er produsenter, teknologer, lydteknikere, vi jobber inn mot visuell kunst, scene-kunst. Og det er naturlig i de andre kunstfeltene, at den skapende kraften er fordelt gjennom hele prosessen, ikke bare til å begynne med.

Og Mats Claesson tilføyer:
-Jeg tror det har skjedd noe i tiden nå, som gjør at komponister faktisk aksepterer dette på en annen måte, enn for bare 20 år siden. Å endre et utgangsmateriale er noe som har foregått lenge, innenfor andre kunstarter, teater, film, opera, og nå er det på vei inn i samtidsmusikken.

Kjell Tore Innervik:
-Den generelle holdningen til hvem som eier musikken, er i forandring. De yngre komponistene ser at man trenger en annen kompetanse, enn bare komponist-kompetansen, for å få løftet denne musikken ut.

NRK P2, Musikk i brennpunktet, onsdag 16. mars kl. 21.03-22.00.