NRK Meny
Normal

Byliv

Livet i byen er bedre enn sitt rykte. Jon Pløger, som i 1992 var stipendiat i geografi og forsket på bykultur i Oslo, snakket samme år om fordelene med å bo i byen.

Måker
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

"Gøy på landet" heter det i visa, men Jon Pløger, som i 1992 var stipendiat i geografi og forsket på bykultur i Oslo, mener at det ikke alltid er tilfelle. Til Verdt å vite forteller han at bygdelivet ofte er preget av konformitet, mens byen tilbyr sine innbyggere større muligheter for mangfold.

Det er dessuten mye natur i byen, det kan biolog Preben Ottesen si mye om. Særlig stort artsmangfold finner man blant insektene i byen. I Oslo finnes for eksempel bymaur, og de trives best i byen.

Denne utgaven av Verdt å vite har også ryddet plass til forskning på sammenhenger mellom kreft og stråling fra elektrisitet. I 1992 hadde svenske forskere tallfestet teorien. Basert på tallmaterialet konkluderte de med at det var mer kreft blant barn som levde nær høyspentledninger, enn blant barn som ikke gjorde det. Erik Tunstad og Terje Emberland er programledere.


Programmet sendes første gang på NRK Gull tirsdag 2. desember kl. 09.30. Første reprise går samme dag kl. 20.30.

LYTT: Verdt å vite om livet i byen. Fra 1992