NRK Meny
Normal

Britisk radio kan være heldigital i 2015

Britisk radio kan være heldigital allerede i 2015. Live Kaldestad i Digitalradio Norge håper dette er signaler som norske politikere også tar inn over seg.

Digital Britain

Britene satser på digitalradio og allerede i 2015 kan britisk radio være heldigital, framgår det av Digital Britain-innstillingen.

I går fikk den britiske regjeringen overlevert en rapport om hvordan Storbritannia skal digitaliseres. I radiodelen fastslås det at framtiden er digital radio og 2015 angis som året man kan gå fra FM til DAB.

Leder Live Kaldestad i Digitalradio Norge er kjempefornøyd med det som skisseres i den britiske rapporten. - Vi vet at Giske & Co følger godt med i hva som skjer med digitaliseringen av radioen i våre naboland. Et tydeligere signal enn det britiske om at nå er tiden inne for digitalradio kunne vi ikke fått, sier hun.

- Nå sier britene veldig klart at det er digitalradio som gjelder og at man ikke lenger skal satse på FM. De samme klare signalene om at det er digitalradio som gjelder har vi også fått fra både Frankrike og andre europeiske land, sier Kaldestad.

Daglig leder Live Kaldestad i Digitalradio Norge.

Leder Live Kaldestad i Digitalradio Norge håper norske politikere skal følge opp sine britiske kolleger og få fortgang på overgangen til digitalradio.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Overgangsdato klar i 2013
Leder Live Kaldestad i Digitalradio Norge håper norske politikere skal følge opp sine britiske kolleger og få fortgang på overgangen til digitalradio. (Foto: Anne Liv Ekroll)

I den britiske regjeringsrapporten sies det at 50 prosent av lyttingen må skje digitalt og DAB-dekningen være være minst 90 prosent før radioen blir heldigital. Overgangsdatoen skal fastslås to år i forveien og i rapporten sies det at man håper alle forutsetninger for å angi en overgangsdato er klare i 2013. I dag lytter rundt 20 prosent av britene på digital radio.

Å slukke FM-nettet foreslås ikke i den britiske rapporten. FM-nettet skal overtas av "ultralokale" radiostasjoner. På en og samme dato skal alle store og nasjonale radiokanaler - kommersielle og ikke-kommersielle - flyttes samtidig over fra FM til DAB-nettet. I følge regjeringsrapporten kan det skje en dag i 2015.

DAB-påbud i nye biler
Et virkemiddel for å få flere til å anskaffe seg DAB-radioer er et forslag om at alle biler som selges på de britiske øyer fra 2013 skal være utstyrt med digitalradio.

Live Kaldestad håper politikerne bare i Norge, men i alle nordiske land tar inn over seg de tydelige britiske føringene om at overgangen til digitalradio bør skjer nå de nærmeste årene.

- Vi vet jo at Trond Giske følger godt med på radioutviklingen. Så nå er vi spente hva som skjer her i landet. Ettersom utbyggingen av det digitale bakkenettet i Norge nå på det nærmeste er ferdig er det naturlig at man nå følger opp med et krafttak for digitaliseringen av radioen, sier hun.

Seier for radioen som medium
Hun sier den britiske rapporten også er en seier for radioen som medium. - Her får vi igjen bekreftet at radio er et levende medium i utvikling og med store og nye muligheter i en digital tid. Den britiske regjerings klare strategi om å satse på digitalradio er en klar føring både for kommersielle kringkastingsselskaper, allmennkringkastere og både de som kjøper og selger radioer både på de britiske øyer og her hjemme, sier Kaldestad.