Borrestilen importert fra RUSriket ?

De mange gravhaugene på Borrefeltet i Vestfold har forbauset og forundret norske arkeologer og historikere siden Snorre Sturlason kom på besøk på 1200-tallet.

Forgylt rideutstyr i bronse fra Borregraven
Foto: Øyvind Arntsen / nrk

For å finne noe som ligner de store gravmonumentene ved Borre, til sammen mer enn 50 store og små gravhauger, må man reise til Uppsala og Gnezdovo i Ukraina.

Snorre

Helt siden Snorre Sturlason kom fra Island for å se nærmere på disse gravhaugene på 1200-tallet har historikere og arkeologer diskutert hva de egentlig skal bety. Når ble de bygget og hvem ligger der ? Er det ”Norges vugge” og Ynglingeættens æreskirkegård ?

Borre-prosjektet

Etter at det store Borreprosjektet startet i 1988, med nye, arkeologiske undersøkelser, har det blitt presentert nye teorier om maktkampen i Viken og ”utenrikspolitikken” på 900-tallet.

Hestebissel funnet i Borrehaugene.
Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Blant annet er det klarlagt at hele Borrefeltet med de ti store haugene var ferdig bygget allerede på 600-tallet og at vikingskipet som ble satt inn i en av de største haugene er å regne som ”gjenbruk” av haugen.

Sveariket

Og Harald Hårfagre er plassert på Vestlandet. Arkeolog Bjørn Myhre har ledet Borreprosjektet, i MUSEUM forteller han om hvordan forbindelsene østover mot Sveariket og videre til Russland kan forklare at høvdingen som ble kremert i skipsgraven hadde med seg rikt dekorert hesteutstyr i såkalt Borrestil.

Supermakt i øst

– Etter å ha undersøkt en rekke gravfunn fra Uppsala, Russland og Ukraina oppdaget jeg at slike gjenstander finnes flere steder i øst, men ikke noe annet sted i Norge. Høvdingen i Borregraven kan ha vært alliert med datidens supermakt, Sveariket, som ville ha en alliert i Oslofjorden for å sikre sine handelsruter, sier Myhre. Som påpeker at også i Gokstadgraven, noen kilometer fra Borre, er det gjort funn i Borrestil.

Maktkamp

– Men der er det også danske gjenstander, sier Myhre, som ser for seg at de to høvdingene valgte hver sin side i maktkampen om kongedømmet i Viken.

MUSEUM - et program om norsk historie - hører du lørdager kl 16.03 og søndager kl 08.03 på NRK P2. Programleder er Øyvind Arntsen, og vil du skrive til programmet er adressen museum@nrk.no eller brev til MUSEUM, postboks 33, 1629 Gamle Fredrikstad.