"The Proms" frister ungdommen

BBC-sjefen "The Proms" Roger Wright henvender seg nå til yngre tilhørere fordi de ikke har så mange fordommer mot samtidsmusikken.

The Proms publikum I royal Albert hall
Foto: BBC

Årets The Prmos” ble avsluttet nå i helgen. Kjernen i The Proms orkesterkonsertene og den i seriøse vestlige klassiske musikken.

Director of The Proms Roger Wright

BBC-sjefen for The Proms Roger Wright mener samtidsmusikken passer godt til et yngere publikum

Foto: BBC

Det er noen ting som gjør at The Proms inntar en helt spesiell stilling ramser Wright opp:

  • The Proms er 115 år gammel og har vært etablert gjennom svært lang tid.
  • The last night of the Proms er sammen med Nyttårskonserten i Wien verdens mest kjente klassiske konsert.
  • Du kan fremdeles kjøpe en 5 pund (50 kroners) en dags billett.
  • Et stående publikum gir konserten en avslappet klubbatmosfære. Du kan sette deg på gulvet eller legge deg ned , du kan gå omkring og klatre helt til topps i Royal Albert Hall.
  • En fordel ved The Proms er at den er åpen og demokratisk og gir ” good value for money”.
  • I tillegg kommer ” The Proms pluss events” - plussverdier som enten kan være et familie event et foredrag en film en samtale en diskusjon et komponistportrett eller samtaler med nålevende komponister.. en hel rekke ulike events som handler om å sette musikken i sammenheng eller å gi en bakgrunn for musikken.

Mot fordommer

Hør: BBC-sjefen for The Proms Roger Wright om The Proms del 1

Hør: BBC-sjefen for The Proms Roger Wright om The Proms del 2

Sjefen for "The Proms" forteller at de når henvender seg til yngre tilhørere, så har de ikke de samme fordommer mot samtidsmusikk som eldre tilhørere ofte kan ha.

- Hvis vi for eksempel snakket til de yngre i et Mendelsohn - Elliot Carter - Beethoven - program, finner de at Mendelsohn/ Beethoven er det vanskeligste fordi de ikke er vant til det klassiske tonespråket ennå. Samtidsmusikken har sterkere appell til dem. Den beveger seg hurtig og det er interessante lyder og ofte interessante instrumenter de kan se på og de blir opptatt av hvordan lydene er laget, hørselen blir stimulert.
Klassisk musikk kan være vanskelig for mindreårige, men i forhold til samtidsmusikk er de som sagt ofte mer mottakelige enn eldre blant vårt publikum, sier Wright.

Zubin Metha og Wienerfilharmonikerne

Applaus for Zubin Metha og Wienerfilharmonikerne nest siste kveld ved årets Proms

Foto: Stein Eide / NRK

Finanskrisa ingen hindring


Ved slutten av Proms 115-års jubileumssesong er Wright glad for at publikum har vært på linje med fjoråret, som var et rekordår.

- Det er spesielt interessant at publikum nå i en tid med finanskrise fremdeles ønsker å komme til the PROMS i så stort antall.
Gjennomsnittlig fylles Proms konsertene nesten 90 prosen og Royal Albert Hall tar nesten 6000 mennesker.

Wright mener dette er oppsiktsvekkende særlig når vi har en så stor andel samtidsmusikk på programmet.

- Dette er virkelig en fjær i hatten forThe Proms publikum som ser ut til å være opptatt av å oppdage nye ting, noe vi synes er svært hyggelig
En annen ting er at vi har hatt et stort oppsving i publikum under 16 år.Denne aldersgruppen har økt med 30 prosent.

God helse

Han forteller at The Proms har hatt mer enn 10 prosent økning av førstegangs tilhørere, det vil si at mer enn 37 000 nye publikummere har kommet til i år.

- Etter min mening vil dette si at den klassiske ”verden” er ved god helse. Det er ikke odte vi hører denne historien, med det mener jeg at vi til en viss grad lider av mangel på selvtillit, en selvtillit jeg mener det er viktig å ha som grunnlag når vi går ut og innbyr publikum med vårt Proms tilbud. Publikum vil gjerne knytte seg til en suksess og det å gi klar beskjed om hvor verdifull og spesiell "The proms" er, og ikke komme med unnskyldninger, er noe av oppskriften til vår suksess, sier Wright.

Les mer om The Proms 2009 hos BBC

Yo-Yo Ma og The Silk Road Ensemble

Yo-Yo Ma og The Silk Road Ensemble fra den siste Late Night Concert ved årets The Proms

Foto: BBC