NRK Meny
Normal

61 000 DAB-radioer solgt

61 000 DAB-radioer ble solgt i Norge i 2008. 640 000 eller 17 prosent har nå tilgang til DAB digitalradio.

Pinell Supersound nett/DAB/FM-radio
Foto: Brit Jorunn Svanes

Undersøkelsen fra TNS Gallup utført på vegne av Digitalradio Norge viser at det til nå er solgt 290 000 DAB-radioer totalt i Norge. Tilsvarende undersøkelser de siste årene viser at salget av DAB-radioer har stabilisert seg på rundt 60 000 apparater i året.

- Vi skulle selvsagt ønsket oss enda høyere salgstall, men dette er helt i tråd med våre forventninger for 2008. I fraværet av tydelige politiske signaler, knyttet til radioens fremtid, må vi være fornøyd med å stabilisere salget rundt 60.000 apparater. Hadde derimot myndighetene gitt forbrukerne klar beskjed om at FM skal legges ned, ville vi utvilsomt oppnådd et helt annet salgstall, sier markedsansvarlig i Digitalradio Norge, Jarle Ruud i en pressemelding.

Digital-TV går foran
Overgangen fra det analoge bakkenettet til digital-TV har vært en stor suksess og har gitt hele landet tilgang til et bedre tv-tilbud. Ruud i Digitalradio Norge drar i pressemeldingen paralleller mellom digitaliseringen av TV-mediet og radioen når han ser på digitalradiosalget for 2008.

- Det er ingen tvil om at det vellykkede skiftet til digitalt TV-system var helt avhengig av tydelige føringer fra myndighetene om analog slukking. Salget av digitale TV-bokser rundt om i landet tok først av i perioden før analog slukking fant sted. Situasjonen vil være den samme for radio. Myndighetene må derfor innse at ingen er tjent med en langvarig digitalovergang for radio. Både lytterne og radioaktørene rammes av den store usikkerheten dette skaper, sier Ruud.

Viktige milepæler i 2008
I Norge er utbredelsen av DAB digitalradioer større enn i de fleste europeiske land. Bare Danmark og England ligger foran i utviklingen. DAB-nettet ble utvidet i 2008 og 80 prosent av befolkningen kan nå ta inn sendingene. Flere radiokanaler er kun å finne på digitalnettet. I Sverige arbeides det med planer om digitalradio fra 2010.

- 2008 har vært et spennende år for digitalradio, hvor særlig sterke signaler fra bilbransjen baner vei for optimisme. Nå håper vi at digitalisering av radioen vil inngå som en viktig del partienes mediepolitikk og vi har foran valgkampen åpnet for dialog med alle de politiske partiene om dette. En plan for digitaliseringen av radioen og avvikling av FM må foreligge i løpet av kommende stortingsperiode, sier Jarle Ruud i Digitalradio Norge.