الكشف عن غش في طلبات اللجوء

Økende boligpriser og strengere regler for lån kan gjøre det enda vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet. Unge etablerere og enslige forsørgere rammes mest.

ارتفاع أسعار المنازل و التشديد على القروض 12.10.2020

Norge kan få en større gruppe fattige på grunn av pandemien, ifølge en forsker fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Forskeren tror en del av de arbeidsledige ikke vil klare å komme ut av de økonomiske problemene.

ارتفاع معدل البطالة 12.10.2020

Helseminister Bent Høie lover at det skal bli gratis å vaksinere seg mot koronaviruset i Norge. Han håper at vaksineringen kan skje tidlig i 2021.

لقاح كورونا مجاني 13.10.2020