NRK Meny
Normal

Ytteren og Mo i Nordland

4. søndag i advent og 2. juledag sender vi gudstjenester henholdsvis fra Ytteren og Mo menigheter.

Ytteren kirke
Foto: Helge Helgheim / NRK

4. s. i dadvent
Gudstjeneste fra Ytteren kirke i Rana i Nordland. Teksten er fra Jes. 40, 9-11. Gudstjenesten er ved sokneprest Torgils Aurdal.Gudstjeneste fra Ytteren kirke, Rana, Nordland.

Torgis Aurdal

Torgisl Aurdal (foto: Jens-Petter Rogne).

Foto: Jens-Petter Rogne

Kantor er David Williamson, og salmene er fra Norsk salmebok: 5. 349. 282 (S-97). 10 (S-97). 68. 1 (S-97).

Det er salmene Gjør døren høy, Lyset skinner over jord, Biejjem jih askem, Det finnes en dyrebar rose, Nå vandrer fra hver en verdens krok og Gå, Sion, din konge imøte.

Nord-Rana Familikor - dir. Eldbjørg Sæter Aurdal.

Tekstlesere er Toamma Bientie og Liv Teigen. Med i forbønnen er Roar Eliassen, Liv Unni Grønning Mikalsen, Sigurd Meisfjord og Toamma Bientie.

Kaja-Regine Sætermo Bientie synger den sørsamiske joiken Gaavalohke (Lederreinen).

Gudstjeneste i Ytteren Kirke 23. desember 2007

2. juledag

Gudstjeneste fra Ytteren kirke, der Mo menighet denne gang er samlet til gudstjeneste.

Teksten på 2. juledag, som også heter Stefanusdagen, står i Matteus evangelium, kapittel 10, versene 32-39.

Prekenen er ved prost Martin Kildal, og liturg er sokneprest Per Olsen. Tekstleser er Sigrid Halse.

Salmene er hentet fra Norsk salmebok på nummer 52 - Det kimer nå til julefest, 56 - Deilig er jorden, 45 - Mitt hjerte alltid vanker vers 1 og 2 og vers 7 og 8, 297 - Min sjel, min sjel, lov Herren og nummer 346 - Han tek ikkje glansen av livet.

På saksofon hører vi Ragnar Meidel, og solist er Bjørn Skogly, som også spiller piano og kayboard.

Ved orgelet sitter David Williamson, og til åpning spiller han ”Weihnachts-Pstorale” av Gustav Merkel. Til slutt hører vi ”Finale – fra Dyrets karneval” – av Camille Saint-Saëns.

Teknisk ansvarlige er Nils Mortensen og Stein Gøran Nøstvik.

Om kirka

Ytteren kirke
Foto: Wikipedia

Ytteren kirke er en kirke konstruert i en rektangulær form og funksjonalistisk stil (1977) i Mo i Rana i Nordland. Byggverket er i tegl og har 460 plasser.

Altertavlen viser "Juleevangeliet", Korsfestelsen og nattverden" og "Lignelsen om såmannen" - laget av Titti Hovig i 1983.

Ytteren menighet tellere om lag 7000 mennesker og ligger nord og vest for Mo sentrum.

30-årsjubileum

Mo i Rana

I høst kunne kirka feire sitt 30-årsjubileum, en begivenhete som ble markert med mange ulike kulturaktiviteter i hele 10 dager. Markeringen kunne by på kunst, musikk, konserter, barnefest, gatefest, sirkus og besøk av biskop og ordfører.

Sokneprest Torgils Aurdal har vært i menigheten i alle disse 30 år og sier at han ønsker at kirka skal være et sted for alle - midt i folket! Kirken skal også bryte noen barrierer og grenser.

Jubileet har vært med og inspirere til en ny giv i menigheten, og kirka skal være et livsnært innslag i lokalsamfunnet. Det kristne livsynet er ikke kjedelig, for Gud var en raus og kreativ skaper, sier Aurdal.

Dåpens mysterium
Dåpsvannet er det evige livs fostervann, for det er starten på det evige liv og troens mysterium, sier Aurdal.

Forsøk i kirka
Ytteren menighet er med i Den norske kirkes forsøk med ny trosopplæring. Reformen har fåttt en egen post på statsbudsjettet, og med nye 24 millioner kroner i år forvalter reformen 100 millioner inneværende år i arbeidet med å fornye kirkens trosopplæring for alle døpte mellom 0 og 18 år.

I tillegg har Ytteren menighet innslag av samisk kirkeliv, og dette kommer også til uttrykk i gudstjenesten.

Innholdet i artikkelen er hentet bl. a. fra Norsk kirkeleksikon og tidsskriftet Rana No.

2. juledag
Menigheten i sentrum, Mo menighet, samles også i Ytteren kirke. Den gudstjenesten blir sendt 26. desember - 2. juledag - som også blir kalt Stefanusdagen - til minne om kirkas første martyr.

Teksten er fra Matt. 10, 32-39. Reken er ved prost Martin Kildal, og sokneprest Per Olsen er liturg. Kantorer er David Williamson og Bjørn Skogly.

Salmene ere fra Norsk salmebok på numrene 52 - Det kimer nå til julefest, 56 - Deilig er jorden, 45 - Mitt hjerte alltid vanker, 297 - Min sjel, min sjel, lov Herren og nr. 346 - Han tek ikkje glansen av livet.

Tekstleser er Sigrid Halse.

Bjørn Skogly spiller også piano og keyboard. På saksofon hører vi Ragnar Meidel.

Som presludium hører vi "Weihnachts-Pastorale" av Gustav Merkel, og som postludium hører vi Finale (fra Dyrets Karnival) av Camille Saint Saens.