NRK Meny
Normal

Ydmykhet

Det handler ikke om å føle seg liten eller mindreverdig. Det handler om å gi Gud den plass han har, sier Øystein Larsen.

Øystein Larsen
Foto: NRK

I dag har jeg fått et ord som har en litt gammelmodig klang i våre ører.

Det handler om ydmykhet.

Vi tilhører en historie der menneskene har klart det utrolige. Så er det ikke rart at vi har en nesten grenseløs tro på hva vi kan utrette. Vi kan være stolt av oss sjøl. Og vi er det.

Men når vi tenker oss enda litt mer om, er det jo egentlig utrolig hva vi ikke har greid. Fortsatt prøver vi å løse konflikter ved muskler og våpen. Og med alle våre nyvinninger tyner vi jorda og sager av den greina vi alle sitter på.

Dagens bibelavsnitt formaner oss til å være ydmyke:

”Dere unge skal underordne dere de eldste. Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre, For Gud står de stolte imot, Men de ydmyke gir han nåde.

Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer.”

Idealet om ydmykhet har i kristen sammenheng vært misbrukt til å holde mennesker nede. Og holde en slags konkurranse i litenhet. Om hvem som er best i ydmykhet. Det kan skjule seg mye falskhet og maktmisbruk i slik fromhet.

Det handler ikke om å føle seg liten eller mindreverdig. Det handler om å gi Gud den plass han har.

Vi mennesker er nok øverst i næringskjeden, men vi er ikke øverst i styringskjeden. Når vi gir Gud den plassen, da faller både jeg selv og mine medmennesker på plass.

Du er sjøl en liten en. Du treng sjøl en storebror.

Fastetiden er en god anledning til å utvide perspektivet. Forglemmegei kaller Kirkens Nødhjelp årets fasteaksjon med fokus på mennesker som lever i oversette kriser.

Når min øverste Herre, er alles Herre, da blir alle menneskers liv mitt medansvar.

Da kan ydmykheten bli til handling for andre.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Svein Ellingsens salme ”Noen må våke” bli framført av Oslo Gospel Choir.

Hør andakten 28/2.