Vit at du er elsket

– Når jeg spør mennesker om hva som er det sentrale i den kristne tro, kommer de 10 bud ganske fort frem, sier Hilde-Anette Løvenskiold Kvam.

Charlton Heston som Moses i De ti bud
Foto: Anonymous / AP

Nesten uansett om det er gamle eller unge som svarer, så er det det de ti bud de nevner først. På en måte så kan jeg godt forstå det. Det er det de fleste fortsatt har lært på skolen og det er de ti bud som ofte trekkes frem når kristentroen nevnes i medier ol. I den kristne kulturarven, som politikerne liker å omtale det som, står de ti bud sterkt.

Men det er ikke de ti bud som er kjernen i den kristne tro. Det er ikke de ti bud Jesus starter med å forkynne. Paulus sier det slik i Romerbrevet:

Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre. Den som elsker sin neste har oppfylt loven. For disse budene: Du skal ikke bryte ekteskap, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er , sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven.

Budene, lovene er viktig, men på ingen måte det viktigste. Kjærligheten er det viktigste. Jesus kom til verden pga Guds kjærlighet til oss. Hele hans liv var et vitnesbyrd om at Gud elsker oss helt inn i døden. Det er vel og bra at vi lever anstendig med hverandre. Det er flott at vi ikke slå ihjel, dreper eller stjeler. De ti bud er gitt oss som Guds gode leveregler. De er med på at vi har det bedre med hverandre og at mennesker lever i fred med hverandre.
Men det viktigste Jesus forkynner er at Gud elsker oss. Kjernen i den kristne tro er at Gud elsket verden så høyt at han gav sin Sønn den enbårne for at hver den som tror på han ikke skap gå fortapt, men ha evig liv.

Skal vi kunne elske hverandre, er det en forutsetning at vi selv føler oss elsket. Jeg snakker ikke om en egotrip, hvor alt i livet dreier seg om meg og mitt. Guds kjærlighet til oss medfører trygghet, åpenhet og raushet. Et menneske som vet seg elsket deler også denne kjærligheten med andre. Det er som dråper i vann. Det gir ringvirkninger.

Du har kanskje møtt slike mennesker, som er trygge i seg selv. De trenger ikke stjele oppmerksomheten eller bite fra seg for å markere seg. De deler raust ut tid og oppmerksomhet og kjærlighet til andre. Dette er Guds ønske for oss alle. Derfor sammenfattes budene slik: Du skal elske din neste som deg selv - vit derfor at du er elsket.