Villeder vi andre?

Det handler om å ha vidsyn nok til å se hvilke konsekvenser mitt liv, mine valg, min oppførsel får for andre. Friheten skal ikke brukes til å friste andre, sier Ola Smeplass.

Ola Smeplass
Foto: Privat bilde

Teksten er hentet fra 1. Kor. 8, 7-13.

God morgen. For noen år siden ble begrepet ”frihet under ansvar” populært å bruke. For noen er det et bærende prinsipp i oppdragelsen av barn: De får frihet i større grad enn foreldrene i sin tid fikk, men får i større grad stå til ansvar når valgene får uønskede eller negative konsekvenser. I går hørte vi at ”vi har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode”. I dag tar vi denne tankerekken litt videre. Også i dag er teksten hentet fra 1.korinterbrev:

Men pass på at friheten deres ikke fører de svake til fall! Om noen ser at du som har denne kunnskapen, ligger til bords i et avgudshus, vil ikke da samvittigheten hans, svak som den er, liksom bli oppbygd slik at han spiser offerkjøtt? Da går den svake fortapt som følge av din kunnskap, den bror som Kristus døde for. Når dere synder mot deres søsken på denne måten og sårer deres svake samvittighet, synder dere mot Kristus selv. Dersom mat fører min bror til fall, vil jeg aldri i evighet spise kjøtt! For jeg vil ikke føre min bror til fall.

Pass på friheten, sier Paulus. Bruk den med vett. Ikke la den gå ut over noen. Det handler nettopp om frihet under ansvar. Og i dag handler det særlig om ansvar for våre nærmeste medmennesker. Hvis vi blir så oppslukt av vår egen frihet at vi lar den komme foran hensynet til andre har vi misforstått.

Men det blir også feil dersom hvis vi krever at andre oppfører seg annerledes fordi vi føler oss støtt av deres oppførsel. Som diakon kommer jeg ofte opp i samtaler med folk som er engasjerte. For noen betyr det at det kommer et og annet banneord, og hos noen sitter de ganske løst. Enkelte av mine samtalepartnere reagerer spontant med å si ”unnskyld”, når de oppdager at de har bannet i diakonens nærvær.

Min reaksjon er ofte at ”måten du ordlegger deg på er ikke noe problem for meg. Om det er for deg må du nesten vurdere selv”. Hvis jeg skal snakke med folk, men ikke tåler måten de snakker på, har jeg et problem.

Dagens tekst handler egentlig om overbærenhet og raushet. Det handler om å ha vidsyn nok til å se hvilke konsekvenser mitt liv, mine valg, min oppførsel får for andre. Friheten vår skal ikke brukes til å friste eller til å hovere. Den skal brukes med ydmykhet. Den skal brukes til å se forbi fasader og fordommer, og rett inn til de vi møter som det de er: Mennesker som er skapt og elsket av Gud.

Ordet ”respekt” ble blankpusset for noen år siden, da Kirkens Bymisjon fikk inntektene av den årlige TV-aksjonen her i NRK. Da ble vi stadig påmint at respekt kommer av ”re spektare”. Se en gang til. Mennesker er ikke alltid slik vi tror de er.

Skriv til Ola Smeplass

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Helen Sjöholm synge ”Gabriellas sång” fra den svenske filmen ”Så som i himmelen”.