NRK Meny
Normal

Vi har funnet Messias

Vi har alle har noen som har hjulpet oss med syn og innsikt i de viktige spørsmål i livet. Hvem fikk deg til å se og forstå? spør Herborg Finnset Heiene.

Herborg Finnset Heiene.
Foto: Helge Helgheim / NRK

Teksten er hentet fra Joh. 1, 35-42.

Dersom man sier ”jeg ser”, kan det bety to ting: Det kan bety at man faktisk ser noe med øynene, men det kan også bety at man forstår noe. Det handler om det vi kan kalle innsikt – eller tro:

”Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa:”Se, Guds Lam!” De to disiplene hørte hva han sa, og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: ”Hva leter dere etter?” De svarte: ”Rabbi, hvor bor du?” Rabbi betyr lærer. ”Kom og se,” sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende timen.

Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham:”Vi har funnet Messias!” Messias betyr ”Den salvede”. Så førte han Simon til Jesus. ”

Johannes sa bare: SE Guds Lam. De fulgte etter Jesus, de to. Kanskje hadde de sånn respekt for han at det ikke var så lett å ta kontakt? Men Jesus ser dem og sier; Kom og se. Han inviterer dem inn til seg.

Disippelen Andreas var en seer. Han så noe som vi kanskje ikke hadde vågd å ta innover oss – og han finner sin bror Simon og øser av den innsikten han akkurat har skaffet seg. Han som Gud har lovd oss ; han er her, nå! For en svimlende innsikt!

Tre ganger hører vi at Andreas fører noen til Jesus; Denne gangen kommer han med broren sin, Simon Peter.

Han er det som kommer med gutten med matpakken med fem brød og to fisker

Han er den som tar med seg grekerne som ville møte Jesus. Han gir Jesus anledninger til å vise hvem han er- til at noen får se. Slik er han et forbilde for oss.

Jeg tror at vi alle har noen som har hjulpet oss med syn og innsikt i de viktige spørsmål i livet. Jeg har lyst til å be deg tenke etter: Hvem fikk deg til å se og forstå?  Hvem ga deg innsiktene? Og hvis det er slik for deg; Hvem, eller hva i ditt liv har vist deg Gud, hjulpet deg til å se? Har du en slik rolle nå - for noen?

Vi trenger ikke lete etter Messias mer; han er her! Adventstida bærer med seg fortellingene om menneskets og Guds lengsel etter hverandre, - vi forbereder oss til å feire den store hendelsen at Gud blei menneske. Jesus viser oss hvem Gud er – slik at vi kan SE. Jesus inviterer fremdeles inn – og sier ”Kom- og se”.

Skriv til Herborg Finnset Heiene.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Bodø Domkor synge ”Jeg ser deg, o Guds lam”.

Andakt mandag 4/12.