NRK Meny
Normal

Verdier som betyr noe

Kristendom er konsentrert om Jesus. Kristen tro er å samle tankene om Jesus. Guds rause gaver til menneskene peker fram mot noe stort, sier Asbjørn Kvalbein.

Asbjørn Kvalbein.
Foto: Privat bilde

Det er interessant at byplanleggere og naturvernere av og til snakker om «herlighetsverdier». Når et område har trær og levende vannløp, utsikt og trivselstiltak for både barn, unge og gamle, skapes herlighetsverdier, en slags bonus, glans og prakt vi alle kan glede oss over.

Jeg tror ordbruken har bakgrunn i Bibelen. For herlig og herlighet er omtalt omtrent 250 ganger i den gamle boken. Det handler om en ekstra finish, om velsignelse, Guds rause gaver til oss mennesker. Og det peker frem mot noe enda større.

Den store skotske forkynneren George MacDonald snakket med sønnen sin om hvor herlig alt ville bli på den nye jord som Gud vil skape en dag. – Det synes for godt til å være sant, pappa, sa gutten. Da kom det et smil i MacDonalds skjeggete ansikt: – Nei, gutten min, det er bare så godt at det er nødt til å være sant!

Nå i dagene etter allehelgensdagen er det godt å tenke videre på himmelen og det herlige håpet vi kan ha for fremtiden. Teksten for i dag, fra Hebreerbrevet, nevner dem som har gått foran, og omtaler dem som «en stor sky av vitner omkring oss». Hvem vet om de ikke følger med på hvordan vi har det? Vi har mye som tynger oss, vi har «synd som henger fast ved oss» og vi har en «kamp foran oss», som det står skrevet.

Hvor går da veien frem til den herlighetsverdien som himmelen er? Hebreerbrevet svarer: «Ha blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmannn og fullender.» Hva vi fester øynene ved, er ikke likegyldig. – Det viktigste er at vi har øyne som kan se Guds herlighet, skriver Selma Lagerlöf i en av sine fortellinger. Og ingen steder har Gud vist sin herlighet som i Jesus Kristus.

– Ja, dere er heldige, dere som klarer å tro, sier noen. – Jeg føler jeg kan for lite, jeg får til for lite, og jeg klarer ikke bruke de kristelige ordene.

Det er ikke vanskelig å forstå og leve seg inn i det som ligger bak en slik tvil. Men da skal vi nettopp merke oss den karakteristikken bibelordet gir av Jesus. Han er «troens opphavsmann og fullender». Han er den som setter troen i gang, og han er den som fullfører troen.

Kristendom er konsentrert om Jesus. Kristen tro er å samle tankene om Jesus. Ordet sier: «Gi akt på ham … for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse» (Heb 12,1–3). Han kan fullføre det jeg ikke makter, og gi meg del i himmelens herlighetsverdier.

Skriv e-post til Asbjørn Kvalbein her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Adventsangerne, ledet av Sverre Valen, og med Kåre Nordstoga ved orgelet, framføre ”And the glory of the Lord” fra ”Messias” av Georg Friedrich Händel.

Hør andakten 7. november 2007