NRK Meny
Normal

Ved ytterste grense

Jeg vet ikke annet enn at jeg holdt på å dø. Så var jeg veldig langt nede og var et sted hvor jeg aldri hadde vært før – med en blåfarge som betok meg så veldig, sier Per Tveit.

Per Tveit og Per Arne Dahl
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Denne uke samtaler sentrumsprest Per Arne Dahl med komponist Per Tveit, som har multippel sklerose (MS).

Per Arne Dahl: Har du tenkt på, Per, at i Bibelen står det faktisk aldri ”Vær forsiktig!”, men det står mer enn 300 ganger ”Frykt ikke!”

Per Tveit: Det har jeg aldri tenkt på. Det er jo fantastisk, hvis det er sånn. For er det noe vi virkelig bør være, så er det ikke uforsiktige, men trygge i Guds hånd!

Dahl: Og nå skal vi høre en tekst fra Jesaja. Det er folk som er bortført fra det landet som de tilhørte, - vi er i Babylon. Og der får dette folket som er litt redde og litt lei seg, høre følgende, fra Jesaja 41:

Jeg hentet deg fra jordens ender og kalte deg fra dens ytterste grense. Jeg sa til deg: Du er min tjener. Jeg har utvalgt deg og ikke støtt deg bort. Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg. Jeg holder deg opp med min frelserhånd.

Hva tenker du på, Per, med den innledningen ”Jeg hentet deg fra jordens ender og kalte deg”?

Tveit: Jeg syns, da jeg hørte det, at det var da veldig til prat, da, om Brevik som jeg kommer fra, - det er ikke så langt borte! Da jeg drøftet det med noen som står meg nær, så sa vedkommende: Ja, men du har jo vært på den ytterste grense, du. Du er blitt hentet fra den ytterste grense, du! Og da tenkte jeg tilbake på en opplevelse hvor jeg virkelig var i døden på en måte og hvor jeg opplevde en fantastisk blåfarge blant annet.

Dahl: Hva var det som skjedde, Per?

Tveit: Jeg vet ikke annet enn at jeg holdt på å dø. Så var jeg veldig langt nede og opplevde en – jeg var et sted hvor jeg aldri hadde vært før – med en blåfarge som betok meg så veldig. Og jeg vet jo ikke om dette bare var noe sånn fantasiflukt eller -, men jeg tror jeg møtte Jesus der.

Dahl: Så for deg ble på en måte blåfargen ganske synonymt med disse versene vi hørte: Vær ikke redd, for jeg er med deg!

Tveit: Ja, og jeg som egentlig aldri har likt blåfarge – det var rart.

Dahl: Men Per, vi sier ofte: Den som lever, får se. Hva var det du lærte i denne situasjonen ved livets yttergrense?

Tveit: Da lærte jeg vel det som jeg kan si som ”den som dør, får se”.

Skriv e-post til Per Arne Dahl her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Per Tveits komposisjon ”Du er min skaper”, framført av Mannssambandet, med tekst av Eivind Skeie.

Andakt 09.07.08 ved Per Arne Dahl og Per Tveit