Ved graven

Ved grava må vi erkjenne at den døde ikke kommer tilbake fra det svarte hullet. Derfor er det noen som også ønsker å slå følge med den døde ned i grava, sier Odd Jarle Eidner.

Odd J. Eidner
Foto: Thor-Wiggo Skille

Andaktene denne uka er ei vandring i sorgens landskap. Det er få steder at sorgen er mer naken enn ved ei åpen grav. Der, ved gravkanten, ser vi døden i hvitøyet. Når den hvite kista senkes ned i det svarte hullet, da er det ingen vei tilbake.

Dikteren Piet Hein beskriver dette ganske nøkternt og usentimentalt:
”Av jord er du kommet, til jord skal du bli.
Når dette er sagt, er ei mere å si.
Du ville vel holdt på evindelig,
Så tok det slutt – det er ganske almindelig!”

Det høres så alminnelig og hverdagslig ut. Men så enkelt er det ikke.
For kjærligheten knytter oss mennesker til hverandre.
Og ved gravkanten kan sorgen over å skilles kjennes aller sterkest.
Dikteren Rolf Jacobsen beskriver det så ekte i dette diktet:

”Plutselig. I desember. Jeg står til knes i sne.
Snakker med deg og får ikke svar. Du tier.
Elskede, så er det altså hendt. Hele livet vårt,
Smilet, tårene og motet. Symaskinen din
Og alle arbeidsnettene. Reisene våre tilslutt:
- under sneen. Under den brune kransen.”

I det siste verset sier han:
”Kamerat bak døden. Ta meg ned til deg.
Side ved side. La oss se det ukjente.
Her er så ødslig nu og tiden mørkner.
Ordene blir så få og ingen hører mer.
Kjæreste, du som sover. Evrydike.
- under sneen. Under den brune kransen.”

Der, ved grava, må vi erkjenne:
Den døde kommer ikke tilbake, kommer ikke opp igjen fra det svarte hullet.
Derfor er det mange som ønsker å slå følge med den døde ned i grava.

Når det er jordpåkastelse, sier presten de to setningene som Piet Hein siterer i diktet sitt. Men han sier også ei tredje setning:
”Av jorden skal du igjen oppstå!”

Vi skal stå opp igjen. Fordi Kristus har stått opp.
Det er det Håpet vi skal få ha ved ei åpen grav. Det var det håpet som holdt negerslavene oppe, og som fødte mange av de vakreste negro spirituals. Himmelhåpet gir styrke til å fortsette vandringen i sorgens landskap.

Skriv e-post til Odd J. Eidner.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Iver Kleive og Knut Reiersrud framføre en spiritual fra Louisiana i USA – ”The ship is at the landing”.

Andakt 19.11.08 ved Odd Jarle Eidner