Uksyldige barn ropar

Gud hjelpe oss til å høyre ropet frå dei uskuldige barna - og ta imot Guds rike som eit lite barn. Ingenting rører ved Guds hjarte som ropet frå lidande barn, seier Geir Gundersen.

Geir Gundersen.
Foto: L. P. Lorentzen

Teksten er henta frå Markus 10, 13-16.

God morgon!

I den kristne tru står barnet i sentrum. Men det måtte heilag harme til å få det fram. Sjå scena frå Markusevangeliet kap. 10; Mødrene som ber sine små til Jesus for at han skulle røre ved dei – og dei mannlege disiplane som stenger vegen. Sjå dei og kjenn at Jesu harme blir vekka: ”Lat småborna koma til meg og hindra dei ikkje, for Guds rike høyrer slike til.”

I den heilage harmen skjerpar Jesus sitt poeng: ”Sanneleg, det seier eg dykk: Den som ikkje tek imot Guds rike som eit lite barn, skal ikkje koma inn i det.” Så tok han dei i fanget, la hendene på dei og velsigna dei.

Visste du at ein av dagane i jula er kalla ”dei uskuldige barns dag”, til minne om den forferdelege dagen då Kong Herodes drap alle guteborna i Betlehem fordi han ikkje fekk tak i barnet Jesus? Bodskapen på dagen er denne: Ingenting rører ved Guds hjarte som ropet frå lidande barn. Så skulle det også sette vårt hjarte i brann.

Kommande søndag, 19. oktober vil Blå Kors gjennom NRKs TV-aksjon sette dei uskuldige barna i sentrum, dei som er ramma av dei vaksne sitt rusmisbruk.

”Vi vegrer oss mot barnas smerte. Derfor unngår vi å komme barna i møte,” seier fagsjef Frid Hansen ved Borgestadklinikken Blå Kors. ”Barna blir bærende på store, vonde hemmeligheter. Hemmeligheter barn ikke kan eller skal bære alene. Med større åpenhet vil vi kunne redde flere små mennesker,” seier Frid.

Då jenta Trine kom til Borgestadklinikken saman med mor si, spurde Frid henne kva ho ønskte at Frid skulle lære mor hennar.

Her er Trines ønskjeliste:
1. At mamma ikke lyver.
2. At mamma ikke går ut om kvelden og lar Trine og broren være hjemme alene.
3. At mamma ikke drikker.
4. At mamma ikke er med fremmede menn.
5. At mamma tar vare på huset og holder orden.
6. At mamma lærer å ta vare på barna.
7. At mamma holder det hun lover.
8. At mamma lager middag (men ikke hver dag, for da blir jeg jo bortskjemt, og det vil jeg ikke).
9. At mamma gjør ting med barna (plukke blomster, lage vafler, se TV).

Det er altså saka: å lære mamma å være mamma – så Trine kan få være barn.

Gud hjelpe oss til å høyre ropet frå dei uskuldige barna - og ta imot Guds rike som eit lite barn.

Skriv e-post til Geir Gundersen her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi høyrer Haslum minising syngje ”Vær meg nær”.

Andakt 14.10.08 ved Geir Gundersen