Trondheim frikrke

De to siste søndagene i april blir vi med på gudstjeneste i Trondheim frikirke. Det er en menighet full av aktivitet for alle aldersgrupper - med visjonen "Sammen med jesus ut til mennesker".

Trondheim frikirke
Foto: Helge Helgheim / NRK

Veier til tro
Søndag 20. april
Jeg nøt en kopp kaffe på en kafe. Helt tilfeldig kom jeg i prat med en hyggelig dame ved nabobordet som også hadde tatt turen til Solsiden i Trondheim. Hun inviterte meg til kirken der hun gikk. Det kom til å forandre hele livet mitt.

Thomas Bjerkholt.

Thomas Bjerkholt

Foto: Helge Helgheim / NRK

Sjømannen Kjell Aasveien forteller om hvordan hans vei til tro var. Tilfeldig kanskje? Et kafe-besøk. En kopp kaffe på rett sted til rett tid, og ikke minst en frimodig dame som kom med en hyggelig invitasjon.

– Min vei til tro var at jeg først fant veien til Frikirken.

Men han er ikke alene om å fortelle hvordan veien til tro artet seg. Under gudstjenesten har Elfrid Berg en annen fortelling. Hun ble invitert med på et innføringskurs i kristen tro som ble arrangert i Frikirken. Kurset kalles Alpha-kurs og arrangeres av menigheter over hele verden. I 13 år har Frikirken i Trondheim arrangert dette kurset, noe som har forandret livet til mange. Eldrid Berg fant tilbake til sin barndoms tro ved i første omgang si ja til dette kurset.

Elfrid Berg og Kjell Aasveien

Elfrid Berg og Kjell Aasveien

Foto: Helge helgheim / NRK

Frikirken i Trondheim der Kjell og Elfrid har funnet seg til rette, har opplevd en fin menighetsvekst. I dag har menigheten 510 medlemmer. I 2001 kunne de ta i bruk sitt nye kirkebygg. En gammel verkstedhall på Moholt i Trondheim ble bygget om til en lys, trivelig og meget anvendelig kirke. Det er i dette miljøet pastorene Thomas Bjerkholt og Bjørn Gjellestad har sin tjeneste i håp om at flere finner sin vei til tro.

Sendes i NRK1 søndag 20. april kl. 17:30. Første gang sendt søndag 4. mars 2007.

Se: Veier til tro - i Trondheim Frikirke 20.04.08

Den gode hyrde
Søndag 27. april

Bjørn Jellestad

Bjørn Jellestad

Foto: Helge Helgheim / NRK

Menighetens barnegospel deltar.

Preken: Pastor Bjørn Jellestad.

Åpen himmel i NRK1 søndag 27. april kl. 17:30. Første gang sendt 22. april 2007.

Se: Den gode hyrde - i Trondheim Frikirke 27.04.08

Se hjemmesiden til Trondheim frikirke

Om menigheten
Trondheim Frikirke ble stiftet i januar 1974 og feiret sitt 30-årsjubileum i 2004. Det var 20 voksne som startet menigheten. Denne gruppen besto i hovedsak av frikirkefolk fra Mosvik og andre steder i Nord-Trøndelag, samt av studenter med frikirkebakgrunn sørfra.

De første årene holdt menigheten til i leide lokaler i Kjøpmannsgata, men i 1976 etablerte man seg i Sunnlandsvegen 30. Her hadde menigheten fått kjøpt en nedlagt butikk som ble ombygd til kirke. Fra 1988 til 2002 ble menighetens gudstjeneste holdt i leide lokaler ved Kristen Videregående skole på Tiller. 28. april 2002 ble menighetens nåværende kirke innviet.

Menighetens første forstander var Arnfinn Løyning. Han virket fra 1976 til 1982. Thomas Bjerkholt ble ny forstander i 1982, og i 1993 ble Bjørn K. Jellestad menighetens pastor 2. Begge disse er fortsatt menighetens pastorer.

Trondheim Frikirke har i alle år hatt en jevn vekst og teller i dag til sammen 460 medlemmer.

Trondheim Frikirke er vennskapsmenighet med menigheten Lubov Christova i Nikolajev, Ukraina. Menigheten støtter også St. Thomas School i Gujarat, India. Denne skolen drives av den indiske misjonsorganisasjonen Friends Missionary Prayer Band.