Tromsdalen i Troms

De to klokkene har hver sin innskrift. På den største står det Hør meg alle" og på den minste " Hør, mitt folk". Det store glassmaleriet i kirka er 23 meter høyt og dekker 140 kvm.

Tromsdalen kirke
Foto: Wikipedia

Kjell Skog
Foto: Helge Helgheim / NRK

Det blir gudstjeneste fra Tromsdalen kirke i Tromsø. Det er 7. søndag etter pinse, og teksten står i 1. Tess. 4, 2-9.

Sokneprest Kjell Skog preker, og kantor er Kristian Paulsen.

Norsk salmebok: 136 (S-97) 136. 882. 225. 330. 121 (S-97).

Våler kantori og Elverum damekor - dir. Arne Moseng. Tekstleser er Anne Gjerdrum.

Salmene i samme rekkefølge som numrene overfor: Så grønn en drakt, Herre, vår Herre, Kom Heilag Ande, himmelrøyst, Guds Sønn har gjort meg fri og Pris være Gud.

Gudstjeneste fra Tromsdalen kirke 29.06.08

Om kirken
Tromsdalen kirke er en såkalt naustkirke, bygd i betong og vigslet i 1965. Kirken ligger på en høyde i Tromsø og er godt synlig fra store deler av byen. Den blir ofte kalt Ishavskatedralen, og menigheten heter Tromsøysund.

Kanskje fordi den ligger i Ishavsbyen, eller fordi selve formen kan gi assosiasjoner om et isfjell. Kirken har plass til 720 mennesker.

Glassmaleriet
Hele østveggen av kirken fylles av et glassmaleri med tittel "Jesu gjenkomst". Dette stod ferdig i 1972, og mannen bak er Viktor Sparre.

Maleriet er 23 meter høyt og dekker 140 kvm. Motivet er Kristi gjenkomst i herlighet.

Klokkene
De to klokkene har hver sin innskrift. På den største står det Hør meg alle" og på den minste " Hør, mitt folk".

Om virksomheten i menigheten

Kristian Paulsen
Foto: Helge Helgheim / NRK

Den faste staben i Tromsøysund består av tre prester, kantor, kateket, menighetsarbeider for barn og unge, diakon og kirketjener.

Menigheten har frivillige medarbeidere både i gudstjenestene og i aktiviteter.

I tillegg er det ansatt egen turistkoordinator som tar seg av åpningstider av kirka og utleie av kirka og menighetshuset.