Tre ganger Lindesnes fyr

Tre søndager i juni besøker vi Lindesnes fyr - så langt sør som vi kan komme i Norge. Vi møter ulike gjester og artister.

Lindesnes fyr
Foto: Sanden Menida AS

Søndag 8. juni:

Ankerfeste
- Å være helse- og omsorgsminister under flodbølgekatastrofen i 2004 er det tøffeste jeg har opplevd.

Det sier Ansgar Gabrielsen som er gjest i det første av i alt tre programmer fra Lindesnes fyr. Han er vokst opp og fremdeles bosatt i Lillehavn, 3 km fra fyret.

Familien var preget av kristendom, bussiness, samfunnsengasjement og politikk.

Ansgar Gabrielsen
Foto: Sanden Media

Ansgar Gabrielsen har alltid vært glad i havet, men har også sett havets mørke sider. Spesielt da han hadde ansvaret for regjeringens krisehåndtering av Tsunamikatastrofen. Da dryppet det tårer på skrivebordet på helseministerens kontor.

I programmet er han opptatt av det å være et medmenneske og å hjelpe de svake i samfunnet. Det var den viktigste drivkraften til å bli politiker.

Engasjementet for de svake har han tatt med seg til livet etterpå. Spesielt i arbeidet med rusmisbrukere og psykisk syke.

– Jesus er mitt store forbilde, og den kristne troen er som et ankerfeste og en grunnmur i livet mitt. En grunnmur som står støtt uansett, sier Ansgar Gabrielsen.

Kunstnere

Sølvi Hopland
Foto: Sanden Media

Vi får også møte Sølvi Hopland, Mannskoret Vestergabet og kunstneren Dag Telhaug.

Sølvi Hopland har også en sterk tilknytning til havet fra sin oppvekst i Nordfjord, like sør for Stad.

Hun har også en stor lidenskap for fyr som gjorde at hun for noen år siden startet fyrkafé på Ulvesund fyr, ytterst i Nordfjord i Vågsøy kommune.

Vestergabet
er et mannskor med tilholdssted i Kristiansand.

Vestergabet
Foto: Sanden Media

Kunstneren Dag Telhaug er bosatt i Spangereid, få kilometer fra Lindesnes fyr. Hans kunst er preget av havet og hvordan naturkreftene preger naturen rundt ham.

Under programmet maler han et bilde som har utgangspunkt i en episode der han selv opplevde naturkreftene da han skulle runde Lindesnes i en liten båt da uværet kom.

Programleder er Synnøve Kvervavik Vatne og programmet er produsert av Sanden Media AS for NRK.

-------------------------------------------------------------------------

Søndag 15. juni:

Når nøden roper

August Fjeldskår og Arne Åmland
Foto: Sanden Media AS

- Jeg har opplevd både orkan og forlis og vendt meg til Gud når naturkreftene har vært truende.

Det sier fiskeren August Fjeldskår. Sammen med programleder Synnøve Kvervavik Vatne har han tatt turen til øya Sælør, like vest for Lindesnes.

Synnøve Kvervavik Vatne
Foto: Sanden Media

Sælør er sagaens berømte havn Seleyar, som var en av de mest kjente havnene i middelalderen. Mange norske konger har ligget her med hær og flåte.

Våren 1028 var Olav Haraldsson her, og på høsten samme året lå han her i flere måneder. Det var nok på denne tiden at han lot mennene sine bygge den kirken som vi finner ruiner av ved flaggstangen på østsiden av øya. I dikterskalden Snorres saga står det at "i Seløyene ble de liggende lenge...".

Sølvi Hopland og Oscar Jansen

Sølvi Hopland og Oscar Jansen

Foto: Sanden Media AS

Etter siste verdenskrig er det hvert år, på den nærmeste søndagen til Olsok, blitt holdt stevne ved den gamle Olavskirken. Det bør også nevnes at vår forrige konge, Olav V, var her ute 4. september 1983 og hedret sin stamfar. Tidligere, på 1800-tallet, da all ferdsel ble gjort til sjøs, var Seløy et sentrum for hele distriktet.

Her var det bibliotek, den største skolen i distriktet lå her og Norges første Navigasjonsskole ble grunnlagt her. Nå er det ingen fastboende på Seløy, men skolestuen, Navigasjonsskolehuset og den øvrige bebyggelsen vitner om en folksom, svunnen tid.

Arne Åmland er arkitekt og kunstner med stor interesse for lokal historie. Han er også mannen bak korset som er reist like ved ruinen av den gamle Olavskirken. Korset er bygget av vrakgods fra en forlist båt, og om korset som symbol sier Arne Åmland:

- Jeg tror at det er det som er hele fundamentet i hele vår kristendom, at vi bruker det som er vraket til å reise det som er nytt.

Arne Åmland tror at Gud er blitt mer usynlig i vårt moderne samfunn. Livet på steder som Sælør var hardt og naturkreftene spilte en viktig rolle.

- Vi var nok mer avhengige av en skaper, en som vi hadde tillit til før, da vi hadde et hardere liv. Nå vet jeg ikke om vi har det for godt…

August Fjeldskår kommer fra Lillehavn like ved Lindesnes og har vært fisker hele livet. Han har opplevd både orkan og forlis, og han har vendt seg til Gud når naturkreftene har vært truende. Han har inntrykk av det er mange av hans kolleger på sjøen som gjør det samme.

- Naturkreftene langs kysten gjør at man føler seg liten og da er det godt å tenke på at det er noen som styrer det hele.

Sølvi Hopland er sanger og låtskriver, kanskje mest kjent av mange for sangen ”Herre gje meg dine auge”.

Hun har også en sterk tilknytning til havet fra sin oppvekst i Nordfjord, like sør for Stadt. Hennes store lidenskap for fyr, gjorde at hun for noen år siden startet fyrkafè m. m. på Ulvesund fyr, ytterst i Nordfjord i Vågsøy kommune. Ellers deltar mannskoret Vestergabet fra Kristiansand.

-------------------------------------------------------------------------

Søndag 22. juni:

Trygghet og livsmot
Åpen himmel fra Spangereid kirke

Synnøve Kvervavik og Reidar Skaaland
Foto: Sanden Media AS

- Jeg tror at Gud er sånn at når Han ser at det skjer noe vondt med et menneske, så kan han klare å vri det til noe godt.

Det sier Reidar Skaaland som selv fikk oppleve det vonde gjennom en tragisk motorsykkelulykke. Han ble hardt skadet og lå i koma i 2 døgn på Ullevål universitetssykehus. Store hodeskader og lammelser. Mens han lå i koma samlet 300 mennesker seg til bønn i Søm kirke der Reidar er kantor. Så skjer det utrolige.

Helse og kreftene kommer tilbake. Reidar er preget av trygghet og en ukuelig optimisme og bestemmer seg for å holde en takkekonsert i kirken et halvt år etter ulykken. 750 mennesker fikk se ham tilbake på orgelkrakken. Nå samler han inn penger til mennesker som ikke har vært så heldig som han.

På vei ut til Lindesnes fyr ligger en av landets eldste kirker, Spangereid kirke. Det er her vi får møte denne livsfriske mannen og hans sterke livshistorie. Men programleder Synnøve Kvervavik Vatne har også med seg sangeren Sølvi Hopland som også er opptatt av livsmot.

Hun henter frem bildet av løvetannen som sprenger seg opp gjennom asfalten og hvordan vi også i faser av livet kan føle at vi blir holdt nede under et tykt lag av asfalt.

Foruten Sølvi Hopland vil også mannskoret Vestergabet delta med sang.

Ikke langt unna Lindesnes fyr bor kunstneren Dag Telhaug som vi også får møte i programmet. Programlederen møter ham i hans atelier og ser på kunsten som er preget av havet og hvordan naturkreftene preger naturen rundt ham.

----------------------------------------------------------------------------

Disse tre programmene ble også sendt i NRK1 tidlig høsten 2007.