NRK Meny
Normal

Store myserium!

Han ga sitt liv for vår skyld. Nå finnes ikke noe gudsforlatt sted på jorden lenger. For Gud er overalt med sin kjærlighet som overvinner alt. Ingenting kan lenger skille oss fra Gud, sier Tor Singsaas.

Tor Singsaas
Foto: Privat

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

Josef drog da fra byen Nasaret i Gallilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med ett stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: ” Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.

Og dette skal dere ha til tegn; Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.”

Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
” Ære være Gud i det høyeste
og fred på jorden
blant mennesker
som har Guds velbehag”
Slik lyder det hellige Juleevangelium.

Store mysterium!

En annerledes Gud kommer til jord som et lite sårbart barn, som lever ut det samme som vi gjør. Finnes det nok kjærlighet her til å bære meg? Finnes det nok kjærlighet hos meg til å bære andre.

Det er livets største spørsmål. Julenatt holdt det for Jesus. Maria og Josef tok i mot ham. Men langfredag holdt det ikke. Da var det ikke kjærlighet nok på jord for ham. Men han har kjærlighet nok til å bære oss.

Han ga sitt liv for vår skyld. Nå finnes ikke noe gudsforlatt sted på jorden lenger. For Gud er overalt med sin kjærlighet som overvinner alt. Ingenting kan lenger skille oss fra Gud.

Skriv e-post til Tor Singsaas

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Atlanta Symfoniorkester og Kammerkor med "For onto us a child is born".

Andakt 24.12.08 ved Tor Singsaas