Normal

Stille rundt Jesus

Som prest i Oslo møter jeg mange mennesker som begynner å spørre etter Jesus igjen. De lurer på hvem han er og hva han har å gi, sier Per Arne Dahl.

Per Arne Dahl.
Foto: NRK1 / NRK

Det er mye bråk for tiden. Det debatteres og diskuteres og krangles om miljøvern og formålsparagraf, om LO og Statskirken, om fremmedhat og mye annet. Kvinner og menn klasker til i ulike debattprogrammer og i et mangfold av avisspalter. Men det er stille rundt Jesus for tiden. Få eller ingen provoseres eller begeistres av ham.

Det er lenge siden folkemengden ropte ”Korsfest” og hånet ham i høymælt protest. Det er lenge siden de spyttet på ham og plaget ham til døde. Han verken hylles eller hånes, hedres eller skjelles ut. Derfor denne ettertanken i det vi nærmer oss påske. Hvorfor gjør ikke Jesus Kristus mer inntrykk på oss? Slik spør den engelske dikteren Studdert Kennedy også:

When Jesus came to Birmingham, they simply passed him by. They never hurt a hair of him, they only let him die.

Voksne mennesker forteller meg at de har sans for kirkerommet, kirkegårdene og kirkens ritualer, men er mindre opptatt av Jesus som forbilde og enda mindre engasjert av Ham som verdens frelser. Undersøkelser blant ungdom har de siste årene vist at interessen for Jesusskikkelsen er heller laber, og at respekten for hans ord som etisk rettesnor er heller uinteressant. Den lidende Kristus blir i dag ikke korsfestet av folket , men heller ignorert og oversett.

I arbeidet mitt, som prest i Oslo, møter jeg mange mennesker som begynner å spørre etter Jesus igjen. Hvor er han blitt av? Hvem er han og hva kan han gi oss i dag? Jeg har en jeg følelse av at noe nytt er på gang. Det var da bildet av Mona Lisa ble fjernet fra veggen i Louvre at hun fikk en overveldende oppmerksomhet slik Det var da Sinnataggen ble fjernet fra sin sokkel på broen i Vigelandsparken at han ble folkehelt!

Jesus vil vårt beste og vet vårt beste. Likevel forsøker mange å bringe Jesus til taushet, latterliggjøre ham og ufarliggjøre ham. Men nå er det faste. Det er tid for å følge Hebreerbrevets oppfordring i det 12. kapitelet: ”La oss feste blikket på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse”.

Det er dette som er vår blikkretning fram mot påske. Den som følger Jesus til Jerusalem vil erfare at Jesus er ikke død og borte, men død og oppstanden. Han er en levende Frelser som lengter etter å la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Han er en levende Frelser som lengter etter å løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred.

Skriv e-post til Per Arne Dahl her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Sverre Moe i sangen ”Du som elsker” skrevet av Eyvind Skeie og Per Tveit.