NRK Meny
Normal

Søskenskap

Siv Limstrand er ukas andaktsholder i NRK P1.

Siv Limstrand
Foto: Helge Helgheim / NRK

God morgen søster, og god morgen bror - i solidaritetens, søsterskapets og søskenskapets ånd! Det er 8. mars i dag, den internasjonale kvinnedagen.

Og det er dette det handler om på 8. mars – solidaritet og søskenskap. Det handler om å se seg i sammenheng, se hvor avhengige vi er av hverandre for at vi skal kunne se – og kunne våge å se verden som den er gjennom våre søskens øyne. Og forholde oss til det.

Jeg har et krusifiks, et kors av tre, som hjelper meg til dette - å se og forholde meg til verden. Det viser ei kvinne i fargerike klær, stående i en åker, hendene er strakt opp, som i glede. Det er som om hun vinker til meg, smilende. Rundt henne er det folk, kvinner og menn som arbeider på åkeren.

Krusifikset kjøpte jeg i El Salvador for mange år sia, det har fulgt meg som inspirasjon og påminning. Og ikke bare som reiseminne om menneskene som tok i mot meg og viste meg landet – men som tegn på gjestfrihet i trange hus, håp om fred der volden rådde, delt tro på at rettferdighet skulle seire.

Jeg tenker at det krusifikset, med bilde av ei kvinne i en åker, med armene rakt i været, som om hun akkurat var stått opp og hilste den nye dagen med glede, viser noe av Kristusmysteriets djupe hemmelighet som jeg tror vi strever med å fatte rekkevidden av. Og det er ikke så rart, for mysterier er ikke så fattbare. De er i truas sfære.

Men det Jesus gjorde, var å sette seg i den utsatte, sårbare sin posisjon og sa: når du ser noen som sulter, er det meg, når du ser noen som er såret, er det meg, når noen lider urett, er det meg.

Dette har det alltid vært vanskelig å fatte konsekvensene av – for det betyr at i hvert lidende menneske, i hver forslåtte eller voldtatte kvinne, ser vi den lidende Kristus. Og dermed er det ikke lenger hennes private sak, men det er vår sak, vi som vil tilhøre fellesskapet av korstegna mennesker.

Og den andre sida – oppstandelsessida – når rettferdighet seirer over urett, når mennesker reises opp og rekker hendene i været i glede og frihet, er det den oppstandne Kristus vi ser.

Vi gjøres levende sammen med Kristus, skriver Paulus i Kolosserbrevet. Og videre - «Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe.» Makta er avkledd – det er i sannhet ord i rette tid på en internasjonal kvinnedag. Det gir mot og håp!

Siv Limstrand

Musikk: Grete Storbæk Eriksen - «No plantar kvinna i verda eit tre»