NRK Meny
Normal

Søk de lidende

Jesus forteller oss at vi skal lete etter ham hos de som strever og har tungt å bære, sier Atle Sommerfeldt.

Kvinne på jakt etter drikkevann i Bangladesh
Foto: ADI SHAH / AFP

Asha er 17 år og bor i Bangladesh på en av de mange sandøyene i storelven Bramaputra sammen med 20 000 andre. Vi hører ikke mye om henne og menneskene der, annet enn når det er stor flom og naturen herjer med Asha og familien hennes. Flom skal skje hvert år slik at risen kan plantes og vokse. Men de siste årene er flommene blitt kraftigere og mer truende. Det er økt smelting av isen i Himalaya som er årsaken til flommene. Og vitenskapsfolkene kan fortelle at den økte smeltingen skyldes de globale klimaendringene.

Asha og hennes naboer er ofre. I fjor ødela flommen naboens hus og eiendom. Men Asha er også full av kraft. Hun reddet naboens barn da alt så håpløst ut. Hun er med i en ungdomsgruppe organisert av Kirkens Nødhjelps samarbeidsorganisasjon i Bangladesh som lærer beredskap når flommen er der. De lærer å sikre hus og eiendeler. Asha erfarer dødskreftene i sitt liv. Asha lever ut livets krefter i sitt nærmiljø.

Jesus forteller oss at vi skal lete etter ham hos dem som strever og har tungt å bære. De som tørster og sulter, som er hjemløse og på flukt. Når vi tenker på Jesus på korset og hans lidelse, er det kanskje ikke så rart at han ber oss å søke de som erfarer lidelse når vi skal gjenfinne ham i vår tid. Det er krevende nok å akseptere at Jesus, som er gitt all makt i himmel og på jord, skal gjenfinnes i sårbare og lidende mennesker. Men slik sier Jesus at det er.

Men Jesus-mysteriet har én dimensjon til. Den korsfestede viser seg for sine venner som oppstanden. Den korsfestede seiret over døden. Livet vant over døden. Når vi så finner Jesus hos mennesker som deler hans lidelse i sine liv – slik Asha og naboene hennes gjør når flommen herjer, finner vi også Jesu oppstandelses kraft i de samme menneskene – hos Asha. Når hun hjelper sine naboer og forbereder seg på å møte den neste flommen. Nettopp som offer er hun også seierherre fordi hun bærer vitnesbyrd om livskraft.

Det er dette mysteriet Den hellige Ånd øver oss opp i å se slik at vi kan ha et levende håp om selv å få del i Jesu seier over død og lidelse. Vi ledes av Ånden til å se hvordan menneskene i vår tid lider og bærer Jesu korsmerker i sine liv. Vi ledes til å finne oppstandelsens krefter hos dem som lider. Slik hjelper Ånden oss til å holde fast i at det er håp - oppstandelseshåp - midt i ødeleggelsene. Og dette håpet er like konkret i Bangladesh i dag som den tomme grav var det i Jerusalem for 2000 år siden.

Derfor er det håp for deg og meg også, nå og i all evighet.