NRK Meny
Normal

Slettebakken i Bergen

Slettebakken kirke er åpen på hverdagene. Alle er velkomne til en prat med en av prestene eller menighetsarbeider - til en vaffel og en kopp te eller kaffe.

Slettebakken kirke
Foto: Slettebakken menighet.

Det blir gudstjeneste fra Slettebakken kirke i Bergen. Det er 3. søndag i advent. Teksten er hentet fra Jes. 40, 1-8.

Jorun M. Johnsen
Foto: Helge Helgheim / NRK

Sokneprest Jorunn M. Johnsen preker. Slettebakken Motettkor synger og Olav Øgaard dirigerer og sitter også ved orgelet.

Salmene er fra Norsk salmebok på numrene 12 - Rydd vei for Herrens komme, 116 i S-97 - Du åpner døren for ditt rikes komme, 332 - Så vide om land som sol mon gå, 19 - Kom, konge, kom i morgenglans, 16 - Når synderen rett ser sin våde, 634 - Lat kvar jordisk skapning teia og nr. 1 - Folkefrelsar til oss kom.

Tekstleser er Sverre Trætteberg.

Om menigheten
Slettebakken menighet ønsker å være et sted for store og små. Her er alle velkommen til gudstjenester og andre arrengementer i kirken.

Olav Øgaard
Foto: Helge Helgheim / NRK

Noen gudstjenester er lagt opp for barn eller unge. Hver søndag samles menigheten til fellesskap med Gud og hverandre - uansett alder.

Det er åpen kirke hver torsdag mellom klokken 10 og 13 - unntatt i skoleferiene. Og her er alle velkomne til en prat med en av prestene eller menighetsarbeider - til en vaffel og en kopp te eller kaffe.

Hver torsdag er det også en enkel middagsbønn kl. 12.

Stor aktivitet
I Slettebakken mendighet er det stor aktivitet. Det blir arrangert Babysang for babyer mellom 3-11 måneder, og det er kurs over 10 ganger. Så er det et "åpent tilbud" for småbarnsforeldre som kommer sammen og snakker mens barna leker. Også her er det servering.

UTSLETT
er en "kortform" for ungdomsarbeidet som bl. a. består av ungdomklubb og ten-sing. "Pust i bakken" er et tiltak for ungdom over 13 år, der kirkedøren er åpen hver fredag, og de unge kan delta i ulike aktiviteter eller være med på samtale eller sitte i et stille rom for seg selv.

Menigheten har også speiderarbeid, mediegruppe, motettkor og aspirantkor, lederkurs, søndagsskole, cellegrupper, pensjonistarbeid og misjonsengasjement.

Gudstjeneste fra Slettebakken kirke 16. desemmber 2007.