NRK Meny
Normal

Slettebakken i Bergen

Slettebakken menighet ønsker å være et sted for store og små. Hver søndag samles menigheten til fellesskap med Gud og hverandre - uansett alder.

 

Slettebakken kirke
Foto: Slettebakken menighet.

Gudstjeneste fra Slettebakken kirke, Bergen. Det er 6. søndag etter pinse. Teksten står i Luk. 5, 1-11.

Olav Øgaard

Olav Øgaard

Foto: Helge Helgheim / NRK

Kapellan Lars Petter Eide. Kantor Olav Øgaard. Norsk Salmebok: 415. 537. 331. 686. 430. 136 (S-97).

Det er salmene: Du Far og Herre, du som rår, Guds kirkes grunnvoll ene, Kom, kom og hør et gledens ord, Herre, du kalte disipler blant folk, Kristus, konge, du regjerer og Så grønn en drakt

Tekstleser Åslaug Mjøs.

Teknisk ansvarlige Njaal Mangersnes og Cato Kristensen.

Om menigheten
Slettebakken menighet ønsker å være et sted for store og små. Her er alle velkommen til gudstjenester og andre arrengementer i kirken.

Noen gudstjenester er lagt opp for barn eller unge. Hver søndag samles menigheten til fellesskap med Gud og hverandre - uansett alder.

Det er åpen kirke hver torsdag mellom klokken 10 og 13 - unntatt i skoleferiene. Og her er alle velkomne til en prat med en av prestene eller menighetsarbeider - til en vaffel og en kopp te eller kaffe.

Hver torsdag er det også en enkel middagsbønn kl. 12.

Stor aktivitet
I Slettebakken mendighet er det stor aktivitet. Det blir arrangert Babysang for babyer mellom 3-11 måneder, og det er kurs over 10 ganger. Så er det et "åpent tilbud" for småbarnsforeldre som kommer sammen og snakker mens barna leker. Også her er det servering.

UTSLETT
er en "kortform" for ungdomsarbeidet som bl. a. består av ungdomklubb og ten-sing. "Pust i bakken" er et tiltak for ungdom over 13 år, der kirkedøren er åpen hver fredag, og de unge kan delta i ulike aktiviteter eller være med på samtale eller sitte i et stille rom for seg selv.

Menigheten har også speiderarbeid, mediegruppe, motettkor og aspirantkor, lederkurs, søndagsskole, cellegrupper, pensjonistarbeid og misjonsengasjement.

Hør gudstjenesten fra Slettebakken kirke i Bergen 8. juli.