NRK Meny
Normal

Slaveriet avskaffet?

Gud velger side for dem som lider og tar parti for de som har det vondt. Han venter at hans folk også skal velge side for godhet, fred og kjærlighet, sier Silje Kivle Andreassen.

Silje Kivle Andreassen
Foto: Nordstrand menighet

Er slaveriet avskaffet?

25. mars i år var det 201 år siden avskaffelsen av slavehandel i de britiske koloniene. Men det skulle ta nærmere 150 år før man opprettet en internasjonal dag for avskaffelse av slaveri – i 1949.

Dagen markeres hvert år 2. desember. Men er slavehandelen totalt avskaffet? Nei, slaveriet lever videre i fattige land og i rike land. Bor du i en større by i Norge er sannsynligheten stor for at du lever i nærheten av mennesker som holdes som slaver. Menneskehandel skjer også i vårt lille land.

I forbindelse med 200-års-dagen for avskaffelse av slaveri sendte daværende generalsekretær Kofi Annan ut en appell om at alle land må øke tiltakene for å fjerne den rotfesta fattigdommen, for fattigdom er en grunnleggende årsak til at våre medmennesker blir utsatt for slaveri. FN-sjefen oppfordret folk overalt til å holde sine egne regjeringer ansvarlige.

Kofi Annan er på linje med 5. Mosebok når han maner til solidaritet og bistand. Der leser vi: Du skal ikke fordreie retten for innflyttere og farløse, og ikke ta en enkes klær i pant. Kom i hu at du var trell i Egypt, og at Herren din Gud fridde deg ut derfra. Derfor byr jeg deg å gjøre dette. Når du høster inn kornet på åkeren din og glemmer et kornband der, skal du ikke vende tilbake og hente det. Innflyttere, farløse og enker skal få det.

Guds ord har stor tyngde når han ber israelittene vise solidaritet med innflyttere, farløse og enker. Guds oppfordring har troverdighet – fordi det var Han som fridde israelittene selv ut av slavelivet i Egypt. Gud er på de undertryktes side, og han ber oss velge samme side som ham selv.

Jeg synes ofte det er vanskelig å vite hva jeg skal gjøre. Hvordan skal jeg vise solidaritet? Problemene er så langt borte. Og selv om de er i samme byen jeg bor i er de likevel så fjernt fra min hverdag.

Mange av de frivillige organisasjonene er engasjert i å bekjempe menneskehandel internasjonalt og å støtte ofre i Norge. Frivillige organisasjoner gir deg og meg anledning til å engasjere oss: Ved å bruke tid, krefter og penger i deres arbeid.

Slavehandelen i de britiske koloniene var dypt festet i kulturen blant de som satt med makta. Og det krevde mye mot å kjempe mot slaveriet. Mennesker ble ofret i denne kampen. Mange slaver døde i fangenskap, men også de som ville hjelpe slavene til frihet risikerte livet.

Desmond Tutu har en gang sagt at ”Det er mange mennesker som hevder at Gud er en nøytral og upartisk Gud. Men Bibelen sier noe helt annet. Gud velger side for dem som lider, og han tar parti for alle som har det vondt.

Han forventer at hans folk også skal velge side for godhet, fred og kjærlighet. I møte med urettferdighet går det ikke an å være likegyldig og nøytral. Hvis vi ikke gjør noe, så har vi også tatt et valg. For da støtter vi situasjonen slik den er.”

Skriv e-post til Silje Kivle Andreassen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Kristin Asbjørnsen synge den afroamerikanske spiritualen ”Trying to get home".

Andakt 02.12.08 ved Silje K. Andreassen