NRK Meny
Normal

Skalaøvelser i Jesu navn

Hvis jeg tar bort de slitsomme ønskene om jeg bare kunne gå , spille piano eller spise selv, så blir hverdagen bedre, sier Per Aamodt Tveit i samtale med Per Arne Dahl.

Per Tveit og Per Arne Dahl
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Denne uka har Per Arne Tveit invitert en god kamerat til å være med i de fem andaktene. Det er musikeren Per Tveit som for 14 år siden fikk sykdommen Multipel sklerose. Men selv om kroppen har sviktet ham, er han en ”åndsfrisk luring”, sier Per Arne Dahl.

PAD: Det er snart ukeslutt, og Per Tveit fra Sandefjord og jeg har forsøkt å dele med dere noen glimt fra Johannes-evangeliet denne uka. Noen glimt om hvordan Gud er. I dag er vi kommet fram til noe av det siste Jesus sa til sine disipler før påskedagene i Jerusalem. Ord han sier til oss i dag for å vise hvem Han er og gi oss mot til vårt liv. La oss be!

Kjære Jesus! Takk at du alltid samler dine kvinner og menn når det røyner på i livet. Vi vet ikke hva som kommer til å møte oss, men vi takker deg for at vi vet hvem som vil møte oss alle slags dager. Amen.

Da sa Jesus til dem: ”Sannelig jeg sier dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. Nå er dere bedrøvet, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerter skal bli fylt av glede. Og ingen skal ta gleden fra dere.”

Hvordan er det for deg, Per, å høre disse versene av Jesus?

PAaT: Det er jo vers som har så mye håp i seg at de sprenger seg plass i meg, altså. Jeg blir mer og mer håpende. Jeg tror troen min minsker noen ganger veldig, men håpet mitt det vokser. Skal jeg virkelig oppleve at dette er sanne ord? Skal jeg oppleve å møte den oppstandne Kristus? Det er enorme dimensjoner for meg over det.

PAD: Det hender jeg ringer til deg, Per, og stikker innom i Sandefjord, og da pleier jeg å spørre: ”Hvordan har du det, da, Per?” Det var en dag – jeg husker litt spesielt - en litt sånn gråkald, tåkete marsdag, hvor du svarte meg på en litt spesiell måte da jeg spurte ”Hvordan har du det, da, Per?” Husker du det?

PAaT Ja, det har du fortalt meg så mange ganger at det husker jeg godt! Jeg svarte noe sånt som: ”På en skala fra 0 til 10, så ligger jeg på 1,7. Og det er jo stusslig! Men på en skala fra 0 til 2, så ligger jeg på 1,7! Og det er bra! ” Så hvis jeg tar bort de derre slitsomme ønskene – å, om jeg bare kunne gå, om jeg bare kunne spille piano med fingrene mine, om jeg bare kunne spise sjøl med hendene mine! – det er så mye jeg ikke kan! Og hvis jeg bruker energien på å lengte etter den perfekte tilstanden, så går jeg rett i veggen. Men hvis jeg forholder meg til virkeligheten, slik den er, og benytter meg av de menneskene og hjelpemidlene jeg har rundt meg, så går det. Så går det!

Per Arne Dahl og Per Tveit i studio

Per Arne Dahl og Per Tveit i studio

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Skriv e-post til Per Arne Dahl her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører siste vers av "Jesus, det helligste" - med SKRUK.

Hør andakten 13. juli.