Normal

Singsås kirke, Sør-Trøndelag

Singsås kirke er en langkirke fra 1884 - bygd i tømmer i nygotisk stil og har 450 plasser. Begge kirkeklokkene er eldre enn kirka, fra henoldsvis 1767 og 1769.

Singsås kirke
Foto: Wikipedia

Det blir gudstjeneste fra Singsås kirke i Sør-Trøndelag. Det er 26. søndag etter pinse, og teksten står i Lukas evangelium, kapittel 17, versene 20-30. Prost Kirsten Almås preker, og ved orgelet sitter Nils Olav Moen.

Kirsten Almås
Foto: Helge Helgheim / NRK

Salmene står i Norsk salmebok på numrene 843, 357 (salmebokforslaget) og 529.

Nils Olav Moen
Foto: Helge Helgheim / NRK

Det er salmene Eg veit i himmerik ei borg (de seks første vers som første salme og de fire siste versene som siste salme), Den himmelske lovsang og Om alle mine lemmer.

Singsås damekor med Gerd Marit Stokke som dirigent og Tore Reppe som musiker, synger også.

Teknisk ansvarlige for sendingen er Remy Samuelsn og Morten Lyen.

Singsås menighet er en av NRK P1s sju faste stallmenigheter i 2008. Det betyr fire gudstjenester fra Singsås kirke i løpet av året, og dette er den tredje gudstjenesten fra menigheten.

Gudstjeneste fra Singsås kirke, Sør-Trøndelag 09.11.08

Om kirka
Singsås kirke er en langkirke fra 1884 - bygd i tømmer i nygotisk stil og har 450 plasser.

De to kirkeklokkene er fra 1767 og 1769. Altertavlen er fra innvielsesåret, malt av Chr. Brun og viser "Frelsren står som på en sky over jordkloden og rekker ut armene".

Fra Norsk kirkeleksikon.