NRK Meny
Normal

Singsås i Sør-Trøndelag

Singsås kirke er en langkirke fra 1884 - bygd i tømmer i nygotisk stil og har 450 plasser. De to kirkeklokkene er fra 1767 og 1769.

Singsås kirke
Foto: Wikipedia

Kirsten Almås

Kirsten Aalmås

Foto: Helge Helgheim / NRK

Det blir gudstjeneste fra Singsås kirke i Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag.

Det er 2. søndag etter påske, og teksten står i Salme 23.

Prekenen er ved prost Kirsten Almås, og ved orgelet sitter Nils Olav Moen.

Nils Olav Moen

Nils Olav Moen

Foto: Helge Helgheim / NRK

Salmene er hentet fra Norsk salmebok på numrene 182, 196, 416, 259 og 187. Det er salmene Krist stod opp av døde, Døden må vike for Gudsrikets krefter, Alltid freiding når du går, Herre, når din time kommer og Deg være ære.

Haltdalen mannskor deltar med Tore Reppe som dirigent. Som preludium synger de "Herre, vær med oss" og før prekenen synger de "Jesus lærte disiplene å be" - begge innslag er hentet fra syngespillet ""Lykas - om Jesu liv og virke". Tore Reppe har komponert musikken.

Singsås menighet er en av NRK P1s sju faste stallmenigheter i 2008. Det betyr fire gudstjenester fra Singsås kirke i løpet av året, og dette er den andre gudstjenesten fra menigheten.

Om kirka
Singsås kirke er en langkirke fra 1884 - bygd i tømmer i nygotisk stil og har 450 plasser.

De to kirkeklokkene er fra 1767 og 1769. Altertavlen er fra innvielsesåret, malt av Chr. Brun og viser "Frelsren står som på en sky over jordkloden og rekker ut armene".

Fra Norsk kirkeleksikon.

Gudstjeneste fra Singsås kirke 6. april 2008.