Hopp til innhold

Singsås i Sør-Trøndelag

Singsås kirke er en langkirke fra 1884 - bygd i tømmer i nygotisk stil og har 450 plasser. De to kirkeklokkene er fra 1767 og 1769.

Singsås kirke
Foto: Wikipedia

Kirsten Almås

Kirsten Almås

Foto: Helge Helgheim / NRK

Det blir gudstjeneste fra Singsås kirke i Sør-Trøndelag. Det er fastelavns søndag, og teksten er fra Joh. 12, 24-33.

Prost Kirsten Almås preker, og kantor er Nils Olav Moen.

Singsås barnekor, til daglig SiBa, synger med Kjerstin Digre Kosberg som dirigent.

Salmene er fra Norsk salmebok på numrene 266, 703, 728 og 505. Det er salmene Alt lov, all pris og ære ver, Guds Sønn steg ned å tjene, Herre, du vandrer forsoningens vei og Jesus skal rå så vidt som sol.

Singsås menighet er en av NRK P1s sju faste stallmenigheter i 2008. Det betyr fire gudstjenester fra Singsås kirke i løpet av året.

Om kirka

Nils Olav Moen

Nils Olav Moen

Foto: Helge Helgheim / NRK

Singsås kirke er en langkirke fra 1884 - bygd i tømmer i nygotisk stil og har 450 plasser.

De to kirkeklokkene er fra 1767 og 1769. Altertavlen er fra innvielsesåret, malt av Chr. Brun og viser "Frelsren står som på en sky over jordkloden og rekker ut armene".

Fra Norsk kirkeleksikon.

Gudstjeneste fra Singsås kirke 3. februar 2008

Skog