Normal

Ser du noe?

Det vi gir oppmerksomhet,gir vi kraft. I arbeider med etikk i helsetjenesten hører jeg mange fortellinger om dårlig syn,dårlig gangsyn, svak dømmekraft. Ikke så sjelden kommer det bekymringsmeldinger, sier Marie Aakre.

Marie Aakre
Foto: Helge Helgheim / NRK

Teksten er  fra Markus 8, 22-26.

Han var blind. Men etter at Jesus hadde spyttet på øyne hans - Og lagt hendene på ham, spør Jesus

Ser du noe?

Han så opp og svarte : Jeg ser mennesker, for jeg skimter noe som ligner trær gå omkring.

Derfor la Jesus hendene over øynene hans igjen.

Da klarnet synet. Han var helbredet og kunne se alt tydelig.

Hva ser du?

Jag tar noen ganger trikken til jobben, og den passerer et dagtilbud for psykisk syke. Rett ved et trikkestopp ser jeg mennesker som sitter på utstilling med morgenrøyken sin, de sitter de på utstilling med blikket ned. Alle ser dem, og jeg tenker;

Dette er krenkende og uverdig, - de har jo behov for skjerming. Men vi venner oss til det.

Ser du noe?

Det vi gir oppmerksomhet,gir vi kraft. I arbeider med etikk i helsetjenesten hører jeg mange fortellinger om dårlig syn,dårlig gangsyn, svak dømmekraft. Ikke så sjelden kommer det bekymringsmeldinger som ligner på dagens tekst, jeg skimter mennesker som trær, som tall, som prosedyrer, som oppgaver - vær så god neste, nr 12 kan gå til lab18, 2-senga på rom 4 venter på sårskift, jeg har 8 brukere før dagen er omme.

Språk skaper virkelighet. Mennesker som tall, mennesker som diagnoser, som DRG-poeng, som ventelister, som produksjonsenheter. Vi bruker språk som gir avstand til det humane. Mennesker blir utydelige.

Hva ser du?

Det er lett å få en skade på synet. Blikket kan lett tilsløres i høyt tempo.

Enda en sommer der avisene henter frem sterke bilder fra eldreomsorgen og psykiatrien.

Vi påminnes krenkelser som nok skjer i det skjulte til stadighet. Vi debatterer, de ansvarlige forklarer og forsvarer og forlover seg igjen. Ser vi mennesket, at menneskeverdet er truet.

Hva skal til for å se mennesker tydelig?

Jo da, jeg tror det hjelper med seminarer om penga eller livet, stadig bevisstgjøring og hverdagsrefleksjon om menneskets iboende ukrenkelig verdi.

Men noen ganger trenger vi ekstra sterk øyensalve for å se klart. Vi må være nær nok til å bli berørt / - å bli spyttet på, tatt på.

Jesus spyttet på øynene hans og tok på han, la hendene over øynene hans to ganger.

Vi må ha ro nok til å høre og forstå/ - kom deg avsides og se.

Jesus tok med seg den blinde mannen og leide han utenfor byen, utenfor travelheten, tempo, effektiviteten. Da så han det.

Når mennesker skimtes som trær er det grunn til å reagere. Slik vi betrakter et menneske, slik behandler vi det også!

Det første den blinde så etter møtet med Jesus, var mennesker.

Skriv e-post til Marie Aakre her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Marit Carlsen synge og Simon Flem Devold spilte klarinett i sangen ”Så ta da mine hender”.

Hør andakten 24. august.