NRK Meny
Normal

Samhandling nødvendig

Vi trenger samhandling på tvers av religiøse skillelinjer fordi mye handler om konflikt mellom religiøse grupper og ekstremister av den ene eller andre tro, sier Atle Sommerfeldt.

Atle Sommerfeldt
Foto: Kirkens Nødhjelp / Jostein Havik Eriksen

Teksten er Salme 113.

Grensebyen Zalanbessa ble lagt i aske da krigen mellom Etiopia og Eritrea pågitt som verst på slutten av 1990-tallet. Befolkningen flyttet opp i fjellene der de overlevde i huler og på det lille som fantes av geiter og humanitær hjelp.

Uttallige er fortellingene om familier som løp i dekning, og familiemedlemmer som ble drept eller skadet. Fattigdommen bredde om seg og fremtidshåpet forsvant bit for bit for hvert granatdrønn som la hjem og bygninger i ruiner. I stor fattigdom vendte de sakte tilbake til byen da våpenhvilen ble undertegnet i år 2000.

Krigen mellom Etiopia og Eritrea har ingen ting med religion å gjøre. Andre steder i verden kan derimot religionen spille en rolle som konfliktdriver. I alle de store religionene er det grupper som er så overbevist om egen fortreffelighet at de er villig til å øve vold mot dem som tenker annerledes. Også i Etiopia er det er grupper som ønsker å skape konflikt mellom kristne og muslimer.

I Etiopia er befolkningen delt omtrent på midten mellom kristne og muslimer. Det forekommer voldelige konflikter lokalt med jevne mellomrom. Som oftest skjer slike sammenstøt når ressursene er knappe og uenighet oppstår mellom familier.

Derfor trenger Etiopia fortellinger om samhandling på tvers av religiøse skillelinjer. Slik verdensamfunnet trenger slike fortellinger i en tid der de fleste fortellingene vi hører handler om konflikt mellom religiøse grupper og om religiøse ekstremister av den ene eller andre tro.

Fra askeog grushaugene i Zalanbessa kommer det nå en slik fortelling. I stedet for at nøden forsterket motsetninger mellom religiøse grupper, fant lederne i den lutherske kirken, den katolske kirken, den ortodokse kirken og det lokale islamske rådet sammen. De ble enige om å gjøre et felles bidrag til gjenoppbyggingen av byen. Sammen følte de et særlig ansvar for barn og unge og deres framtid.

I fellesskap ville de gi ungdommene mulighet til å realisere drømmer om en annen fremtid enn krig og fattigdom. Med støtte fra Kirkens Nødhjelp samlet de seg derfor om å gjenoppbygge en av byens skoler. I dag står skolen der, undervisningen har begynt og ungdommer kan igjen begynne å realisere sine drømmer.

Slik oppfylles Salmisten ord: Herren reiser de ringe opp av støvet og løfter de fattige fra asken. Menneskene i Zalanbessa reiste seg fra asken og ble et forbilde i Etiopia og for oss alle. Vi kan sannelig i stemme med Salmisten: Lovet være Herrens navn fra nå og til evig tid!

Skriv til Atle Sommerfeldt.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører "Tro ditt hjärta om gott" med Ulla-Carin Börjesdotter.

Hør andakten 6. mars 2008