Saltdal kirke

Saltdal kirke har mye gammelt inventar og utstyr. Dåpsfat, kanne, og lysestake i kobber fra 1657. Messehagler fra 1710 og to gamle bibler fra henholdsvis 1575 og 1891.

Saltdal kirke
Foto: Otto og Mechtild Reuber

 

Det er Domssøndag - årets siste dag i kirkeåret. Teksten står i Matt. 25, 31-46.

Odd Willy Johansen

Sokneprest Odd Willy Johansen

Foto: Helge helgheim / NRK

Prekenen er ved sokneprest Odd Willy Johansen. Kantor Knut Harald Rydning sitter ved orgelet. Han dirigerer også Rognan damekor som deltar i gudstjenesten. Koret synger som preludium "Lebera me" og som portludium "In Paradisum" - begge fra Requiem av Gabriel Faurè og også "Eg veit i himmerik ei borg" til en folketone fra Saltdal.

Salmene står i Norsk salmebok på numrene 253 Sions vekter hever røsten, 14 Jeg løfter opp til Gud min sang, 54 (S-97) Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, 84 (S-97) Styr du min vandring og nr. 277 Stå opp og lova Gud.

Om kirken Saltdal kirke er en langkirke bygd i tre i 1862, og den er senere påbygd. Den har rundt 550 sitteplasser.

Knut-Harald Rydning

Kantor Knut Harald Rydning

Foto: Helge Helgheim / NRK

Altertavlen heter ”Krusifiks” og er laget av Nilsskog. På en av veggene henger det også en gammel altertavle fra 1756 som viser motiv fra ”Innstiftelsen av nattverden”. Det er to glassmalerier som viser kors med due.

De to kirkeklokkene er fra 1876 og er laget av Bochumer Verein Gusstahlfabrik i Tyskland.

Kirken har ellers mye gammelt inventar og utstyr. Dåpsfat, kanne, og lysestake i kobber fra 1657. Messehagler fra 1710 og to gamle bibler fra henholdsvis 1575 og 1891.

Om lag 3700 mennesker sokner til menigheten.

Om kommunen
Saltdal er en innlandskommune 90 km sørøst for Bodø, innerst i Saltenfjorden, like nord for Polarsirkelen. Administrasjons- og handelssentrum er Rognan, et handelssenter i en særegen stil i et opplevelsesrikt miljø.

Saltdal kommune strekker seg fra fjord til fjell. Foruten Rognan finner vi tettstedet Røkland 15 km lenger sør. Både E6 og Rv 77 går gjennom kommunen. Nordlandsbanen stopper på Lønsdal, Røkland og Rognan.

Det vernede området utgjør mer enn halvparten av kommunearealet på 2.213 kvadratkilometer. I Bodø ligger nærmeste lufthavn og hurtigruteanløp.

Opplysningene er hentet fra Norsk kirkeleksikon og Saltdal kommunes hjemmesider.

Hør gudstjeneste fra Saltdal kirke 25. november 2007.