Saltdal i Nordland

Saltdal kirke har mye gammelt inventar og utstyr. Dåpsfat, kanne, og lysestake i kobber fra 1657. Messehagler fra 1710 og to gamle bibler fra henholdsvis 1575 og 1891.

Saltdal kirke
Foto: Otto og Mechtild Reuber

Det blir gudstjeneste fra Saltdal kirke i Nordland. Det er 17. søndag etter pinse. Teksten står i Joh. 11, 17-27 og 37-44.

Kapellan Sven Becker. Kantor Knut-Harald Rydning.

Norsk salmebok: 586. 194. 196. 514. 187. Det er salmene i samme rekkefølge: Lovsyng Herren, han er nær, Dine hender er fulle av blomster, Døden må vike for dødsrikets krefter, Reis deg, Guds menighet og Deg være ære.

Røkland blandakor deltar. Sven Becker er dirigent. Tekstleser er Gunnlaug Stava.

Teknikere er Remy Samuelsen og Nils Mortensen. Produsent er Helge Helgheim.

Om kirken
Saltdal kirke er en langkirke bygd i tre i 1862, og den er senere påbygd. Den har rundt 550 sitteplasser.

Altertavlen heter ”Krusifiks” og er laget av Nilsskog. På en av veggene henger det også en gammel altertavle fra 1756 som viser motiv fra ”Innstiftelsen av nattverden”. Det er to glassmalerier som viser kors med due.

De to kirkeklokkene er fra 1876 og er laget av Bochumer Verein Gusstahlfabrik i Tyskland.

Kirken har ellers mye gammelt inventar og utstyr. Dåpsfat, kanne, og lysestake i kobber fra 1657. Messehagler fra 1710 og to gamle bibler fra henholdsvis 1575 og 1891.

Om lag 3700 mennesker sokner til menigheten.

Om kommunen
Saltdal er en innlandskommune 90 km sørøst for Bodø, innerst i Saltenfjorden, like nord for Polarsirkelen. Administrasjons- og handelssentrum er Rognan, et handelssenter i en særegen stil i et opplevelsesrikt miljø.

Saltdal kommune strekker seg fra fjord til fjell. Foruten Rognan finner vi tettstedet Røkland 15 km lenger sør. Både E6 og Rv 77 går gjennom kommunen. Nordlandsbanen stopper på Lønsdal, Røkland og Rognan.

Det vernede området utgjør mer enn halvparten av kommunearealet på 2.213 kvadratkilometer. I Bodø ligger nærmeste lufthavn og hurtigruteanløp.

Opplysningene er hentet fra Norsk kirkeleksikon og Saltdal kommunes hjemmesider.

Hør gudstjenestetn fra Saltdal kirke 23/9.