Salmekontakt

Flere hundre brev strømmer inn hver eneste uke, svar på salmenøtta og ikke minst salmeønsker. Brev som forteller om hva salmene kan bety i menneskers liv.

Brev
Foto: Illustrasjon

”Salmer til alle tider” opplever lytterstorm som aldri før. Salmene engasjerer.

Ja, salmene knytter kontakt mennesker imellom. Noen har direktekontakt med hverandre under og etter programmet. De deler salmeerfaringer og prøver å løse salmenøtta sammen.

Salmekontakt - denne søndagen blir helt spesiell. En av våre lyttere har skrevet en fortelling om hvordan en salme fulgte dem da deres nyfødte barn ble syk og døde. Salmemenyen preges da også av dette.

Denne søndagen byr vi følgende salmer: Hver dag er en sjelden gave og Ingen er så trygg i fare (Marianne Juvik Sæbø), Ingen er så trygg på ferda (Arve Moen Bergset), Bred dina vida vingar (Storkyrkans kör), Ånd fra himlen (Hildegunn Saunes Botnen) og Vær meg nær (Trond Andersens Studiokor). Også denne gang avslutter salmeprogrammet med Velsigning (Bodil Arnesen).

Forrige salmenøtt
Riktig svar sist søndag var ”Guds kjærleik er som stranda og som graset”, - og vinnere av salmekruset ble Rolf Bergheim fra Bergen, Berit Tjelta Leseth fra Ræge og Aud Magnus fra Ås.

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofen ”Så frykter jeg for ingen ting” hentet?

Salmeønske
Mange har en helt spesiell salme som har betydd mye, en salme som på en måte har blitt en favorittsalme. Fortell oss hvilken salme du gjerne vil høre i ”Salmer til alle tider”, og skriv gjerne hvorfor du vil høre akkurat denne. Husk at salmene skaper kontakt og binder mennesker sammen.

Send inn svaret på salmenøtta og ditt salmeønske ved å klikke her.