NRK Meny
Normal

Sakkeus og vår utfordring

Vi kan gjøre som Sakkeus. Å forsake en del av vår velstandsøkning. Sakkeus fikk til og med fortsette som overtoller. Men vi er alle nødt til å være med og gjøre vår del, sier Atle Sommerfeldt.

Atle Sommerfeldt
Foto: Kirkens Nødhjelp / Jostein Havik Eriksen

Sakkeus var vel på mange måter slik som oss gode nordmenn er i det 21. århundre. Han sikret seg og sin familie et godt liv uten egentlig å bry seg mye om at andre fikk store vanskeligheter. Han samarbeidet med dem som holdt folket nede og sikret seg slik gode inntekter til egen konto.

Han var ikke ulik oss nordmenn som hover inn store inntekter fra olje og gassvirksomheten. Jo mer vi tjener, dess dyrere blir det for fattige land og folk uten oljeinntekter å klare seg. For hver krone vi tjener, må de betale en krone mer.

Dessuten bruker vi energi på en måte som endrer jordas klima. De som rammes hardest av dette er dem som lever ved ekvator ekvator og er mest avhengig av et godt klima for sitt livsopphold. I tillegg rammes de hardt som er så uheldig å bo i fattige land på dagens havnivå.

Denne Sakkeus ville altså allikevel treffe Jesus, Jesus som refset de rike, hjalp enker og andre fattigfolk og som utfordret alle til å være sammen med ham i kampen for livet, midt i hverdagen.

Til sin egen gledelige forbauselse og de andres misnøye, fordømte ikke Jesus ham. Han utfordret ham heller ikke til å selge alt han eide og gi til de fattige. Dette hadde han gjort med den rike unge mannen noen dager tidligere. Derimot valgte Jesus å invitere seg hjem til Sakkeus. Jesus innlemmet Sakkesus i sitt felleskap.

Jeg håper at Jesus vil invitere seg inn i vårt norske hus også, selv om vi som Sakkeus lever godt på andres fattigdom.

Utfordringen er om vi er i stand til å gjøre som Sakkeus:

”Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: Herre, halvdelen av alt jeg eier, vil jeg gi til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal han få firedoblet igjen”.

Jesus hjelper Sakkeus til å finne konkrete måter å leve på som forsterker andre menneskers mulighet til å overleve. Også vi norske har slike muligheter. I årene fremover må vi bestemme oss om vi skal la de fattiges klimakrise få utvikle seg videre for at vi skal kunne fortsette å bygge opp vår egen velferd på deres bekostning.

En rekke utredninger viser at det er fullt mulig for Norge og verdensamfunnet å håndtere både fattigdomskrisen og klimakrisen. Vi trenger ikke selge alt det vi eier. Vi kan gjøre som Sakkeus. Å forsake en del av vår velstandsøkning. Sakkeus fikk til og med fortsette som overtoller. Men vi er alle nødt til å være med og gjøre vår del. Vi må velge å være på livets side.

 

Skriv til Atle Sommerfeldt.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Ole Edvard Antonsen og Wayne Marshall spille ”Gammal fäbodspsalm från Dalarna”.

Hør andakten 28/9.