Rikdom – ikke bare drøm

Den store gaven som ligger der uåpnet, er så spesiell at ikke alle verdsetter den. Det dreier seg om en plan fra Guds side, fastlagt i evigheten, sier Asbjørn Kvalbein.

Asbjørn Kvalbein.
Foto: Privat bilde

«Jeg drømte en gang at jeg var kommet til himmelen,» fortalte en original predikant. «Jeg spaserte omkring sammen med engelen Gabriel og sa: ’Du Gabriel, hva er den store bygningen der?’ ’Jeg tror du vil bli skuffet,’ svarte engelen, ’jeg tror ikke du egentlig har lyst til å kikke inn i den.’ Det gjorde meg desto mer nysgjerrig, og så viste han meg etasje etter etasje med vakre gaver, alle ferdig pakket og klar til å sendes. ’Gabriel, hva i all verden er dette?’ Han svarte: ’Du skjønner, vi pakket inn disse gavene, men folk spurte aldri etter dem.’» (John R. Rice).

Drømmen har et poeng: Gud ønsker å gi oss gaver som vi ikke engang har bedt om, og mye storslått som vi ikke har sett verdien i å ta imot.

Paulus skrev at hans kall i livet var å fortelle om rikdommer som venter i himmelen på dem som vil tro og ta imot. Han hadde ikke store tanker om seg selv, men kaller rikdommene hos Gud uransakelige, det vil si rikdommer som aldri oppdages helt ut. Du kan ikke telle eller måle dem, og du kan heller ikke noen gang bli ferdig med å fatte og begripe dem. Det er som et grenseløst kontinent, en verden, et univers av velsignelser som ligger foran den som tar imot evangeliet.

Paulus sier det slik: «Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne for folkeslagene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom.»

Den store gaven som ligger der uåpnet, er så spesiell at ikke alle verdsetter den. Det dreier seg om en plan fra Guds side, fastlagt i evigheten. Nå har Gud fullført denne planen, først ved å sende Kristus for å lide og dø og forklare meningen med det, og deretter fortelle om Guds evige og trofaste kjærlighet til alle som vil tro og ta imot Kristi ufattelige rikdom.

Ved hjelp av Guds menighet skal Kristi rikdom gjøres kjent, skriver Paulus videre. «Dette var hans forsett fra evige tider, som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre. I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit.» (Ef 3,8–12)

Mange gaver vi får, er ikke så verdifulle, og vi blir fort ferdig med dem. Gavene fra Kristus innebærer tilgivelse for synd, håp for evigheten, fred med Gud og mennesker, trygghet til å tre frem for Herren, adgang til å gå bønnens vei under alle forhold. Paulus snakker om «Kristi uransakelige rikdom» og «Guds mangfoldige visdom».

Jeg kan ikke tenke meg å la slike gaver ligge uåpnet.

 

Skriv e-post til Asbjørn Kvalbein her.  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Sondre Bratland med salmen ”Hver dag er en Herrens gave”.

Hør andakten 23. januar.