Radikale valg

For meg framstår det alminnelige mennesket Josef Schultz som et lysende eksempel på det radikale valg for det godes skyld. Han er et menneske som evner å skjelne og skille.

Jon Henrik Gulbrandsen
Foto: Fra Bokomslag

Teksten er hentet fra Gal. 5,13-15: ”Fri til å elske”

Jeg kommer nok aldri til å glemme det bildet. Et fotografi som sto på trykk i en avis for flere år siden. Fotografiet er tatt i Jugoslavia i 1941. Det er et bilde av den tyske soldaten Josef Schultz.

Josef Schultz var kafé-musiker fra enkle kår i Hamburg. Han var med i den tyske styrken som invaderte Jugoslavia i 1941.

Bildet viser sivile stilt opp for å bli henrettet av tyske soldater. Et ikke uvanlig bilde fra denne krigen, ja en situasjon ikke uvanlig i noen kriger.

Men her er også noe helt uvanlig. Den tyske soldaten Josef Schultz har lagt geværet fra seg og er på vei over i rekken av dem som skal henrettes.

Han var valgt ut til å delta i skytingen av fangene, men han nektet.

Reaksjonen var kontant. Han ble beordret over til den andre siden. Bildet viser hvordan han går de få skrittene. Uten hjelm. Uten våpen. Bøddelen er blitt offer.

Jeg vet ikke hva Josef Schultz tenkte om Gud. Jeg vet ikke om han hadde noen kristen tro. Jeg vet ikke hvor han fikk motet fra som endret ham fra bøddel til offer.

Men for meg framstår det alminnelige mennesket Josef Schultz som et lysende eksempel på det radikale valg for det godes skyld. Han er et menneske som evner å skjelne og skille. Som forstår hva det å leve handler om. Og som derfor er villig til å gi slipp på sitt eget liv for livets skyld.

Kjemp for alt hva du har kjært, Dø om så det gjelder! Da er livet ei så svært, Døden ikke heller.

Kafé-musikeren fra Hamburg levde evangeliet.

Paulus skriver: Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv.

Noen vil kanskje si at hans offer var uten mening.

At hans radikale valg ikke forandret noe. Et menneskeliv til ble ofret. Hvem hadde glede av det?

Men å velge det gode er noe annet enn å være taktisk. Å elske er noe annet enn å la nytteverdien være avgjørende.

Med til historien om den tyske soldaten Josef Schultz hører også dette: Da det etter krigen ble reist et minnesmerke over de henrettede, nektet jugoslaviske myndigheter å ta med navnet Josef Schultz. Han var jo en av fienden.

Men en eldre kvinne i lokalmiljøet sørget for at det ble satt opp en liten stein for å ære denne soldaten. Han som krysset grensen over til det gode.

Skriv e-post til Jon Henrik Gulbrandsen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Nidarosdomens Guttekor under ledelse av Bjørn Moe synge salmen ”Alltid freidig”.

Andakt 09.08.08 ved Jon Henrik Gulbrandsen