Omvendt logikk

Jesus har en annen logikk enn den vi møter de fleste andre steder. Å være stor ifølge Jesus er ikke å ha makt, det er ikke å bli betjent – men å tjene, sier Silje Kivle Andreassen.

Silje Kivle Andreassen
Foto: Nordstrand menighet

God morgen

Denne sommeren har jeg vært på leir med konfirmanter. Gjennom fem dager med undervisning og lek, bønn og bading får 15-åringene tid til å tenke gjennom sin egen tro. Noen har allerede et bevisst forhold til tro. Men for de fleste er det første gang de tar stilling til om Jesus har noe som helst med deres liv å gjøre.

Mange av 15-åringen blir berørt av at Jesus var villig til å ofre så mye for mennesker han ikke engang hadde møtt. En konfirmant sier: ”At Jesus ofret seg for alle, betyr mye for meg. At én mann er villig til å dø for det han tror på, for å gjøre det bedre for andre mennesker, er fantastisk.”

En annen sier: ”Det betyr mye for meg at Jesus ga sitt liv for alle mennesker, for da vet jeg at jeg er verdt noe, jeg også.” Og en tredje sier: ”Å tenke på at en person kunne lide og dø for at jeg skal kunne sitte her jeg sitter i dag, er bare helt sykt. Det betyr så enormt mye for meg. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke ville klart det samme. Å ofre seg. Gi livet sitt i bytte mot tilgivelse for alle. Det er stort det.”

I dagens Bibeltekst sier Jesus til disiplene: ” Den som vil bli stor blant dere, skal være deres tjener, og den som vil være først blant dere, skal være slaven deres. Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.”

Jesus har vist oss hva det vil si å tjene. Han viste det da han helbredet syke, da han forsvarte mennesker som var undertrykt, den kvelden da han vasket disiplenes føtter. Og sist, men ikke minst, da han ble tatt til fange, ble slått og hånet, hengt på et kors.

Jesus var den ultimate tjener. Det er stort å ha Jesus til forbilde.

Jesus har en annen logikk enn den vi møter de fleste andre steder. Å være stor ifølge Jesus er ikke å ha makt, det er ikke å bli betjent – men å tjene. Samfunnet vårt er, om ikke bygget på, så i alle fall sterkt preget av en forbrukerkultur som forteller oss at det å være stor er å eie, bruke og nyte mer og bedre enn naboen. Derfor kan kjennes ubehagelig og brysomt å høre hva Jesus sier om å tjene.

Men kanskje ikke bare ubehagelig – kanskje også befriende? For et sted inne i oss tror jeg mange kjenner på tomheten som skapes av egoistisk forbruk. Behovet for et mer meningsfylt liv melder seg. Behovet for å bety noe ekte for andre, behovet for å tjene.

Skriv e-post til Silje Kivle Andreassen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Sigvart Dagsland synge sin egen melodi ”Kan eg gjørr någe med det” til tekst av Gunnar Roaldkvam.

Andakt 29.07.08 ved Silje K. Andreassen